SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI


Atatürk Öğretmen Akademisi
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür, ve Spor Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Bütçe Dairesi
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü
Çalışma Dairesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Koruma Dairesi
Devlet Basımevi
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Devlet Laboratuvarı Dairesi
Devlet Planlama Örgütü
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Dairesi
Doktorlar Sınav Sonuçları (Yazılı+Sözlü) Birleştirilmiş
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Enformasyon Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Gelir ve Vergi Dairesi
Gençlik Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Harita Dairesi
Hukuk Dairesi
Hayvancılık Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu
İçişleri Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Dairesi
İlköğretim Dairesi
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
İstatistik Kurumu
Jeoloji ve Maden Dairesi
Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi
K.T. Elektrik Kurumu
Karayolları Dairesi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları
Kooperatif İşleri Dairesi
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
Kültür Dairesi
Limanlar Dairesi
Mahkemeler
Maliye Bakanlığı
Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu
Merkezi Cezaevi
Merkezi Mevzuat Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Meteoroloji Dairesi
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
Muhaceret Dairesi
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Taşra Örgütü)
Nüfus Kayıt Dairesi
Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini 2012
Ombudsman (Yüksek Yönetim Denetçisi)
Orman Dairesi
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2008)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2009)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2010)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2011)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2012)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2014 Ocak)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2014 Şubat)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2014 Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2014 Eylül) - (Ek Yetki)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2015_2016_Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2016_2017_Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2017_2018_Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2018_2019_Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2019_2020_Eylül)
Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları (2020_2021_Eylül)
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Personel Dairesi
Planlama ve İnşaat Dairesi
Posta Dairesi
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi
Sağlık Bakanlığı
Sanayi Dairesi
Sayıştay
Sivil Havaclık Dairesi
Sosyal Hizmetler Dairesi
Sosyal Sigortalar Dairesi
Spor Dairesi
Su İşleri Dairesi
Şehir Planlama Dairesi
Talim ve Terbiye Dairesi
Tanıtma Dairesi
Tapu ve Kadastro Dairesi
Tarım Dairesi
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Telekomünikasyon Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Ticaret Dairesi
Trafik Dairesi
Turizm Planlama Dairesi
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Veteriner Dairesi
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ve Daimi Seçmen Kütükleri