KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU SINAVLARI

         K.T. ELEKTRİK KURUMU MÜNHAL KADROLARIYLA İLGİLİ KESİN LİSTE 
                                           KURUMA  BİLDİRİLDİ
K. T. Elektrik Kurumu kadrosunda münhal bulunan ve yaptığımız protokol çerçevesinde 8 Aralık, 2007 tarihinde Komisyonumuzca yapılan yazılı yarışma sınavı sonucunda  50 puandan düşük olmamak kaydıyla münhal sayısı ile sınırlı en yüksek puan alan  adayların 3, 4 ve 7 Ocak, 2008 tarihlerinde sözlü yarışma sınavları yapılıp tamamlanmıştır.

             K.T. ELEKTRİK KURUMU'NUN  SÖZLÜ YARIŞMA SINAVLARI YAPILDI 

K.T. Elektrik Kurumu kadrosunda münhal bulunan ve Kurumla yapılan protokol çerçevesinde yazılı sınavları 8 Aralık, 2007 tarihinde yapılan bazı mevkilerle ilgili olarak anılan protokol uyarınca yazılı sınavda 50 puandan düşük olmamak kaydıyla münhal sayısı ile sınırlı en yüksek puan alan adayların Komisyonumuzca aşağıda belirtilen program uyarınca sözlü  sınavları (mülakat) gerçekleştirilmiştir.

1.  Mühendis II (Elektrik - Elektronik)..............3 Ocak, 2008
2.  Teknisyen C (Elektrik - Elektronik).............3 - 4 Ocak, 2008
3.  Teknisyen C (Makina Teknisyeni)..............7 Ocak, 2008
4.  Genel Hizmet İşçisi "B" (Torno Operatörü)...7 Ocak, 2008
5.  Genel Hizmet İşçisi "B" Muhasebe (İşçi)......7 Ocak, 2008


      K.T. ELEKTRİK KURUMU ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Teknisyen C (Elektrik-Elektronik Teknisyeni)
Mühendis II (Elektrik-Elektronik)
Teknisyen C (Makina Teknisyeni)
Genel Hizmet İşçisi "B" (Torno Operatörü)
Genel Hizmet İşçisi "B" Muhasebe (İşçi)                                 K.T. ELEKTRİK KURUMU SINAVLARI
K. T. Elektrik Kurumu Kadrosunda Münhal Bulunan Bazı Mevkilerin Yazılı Yarışma Sınavları  Komisyonumuz Tarafından 8 Aralık, 2007 Tarihinde Yapıldı.

Mühendis II (Elektrik - Elektronik)
Genel Hizmet İşçisi "B" (Torno Operatörü)
Teknisyen C (Makina Teknisyeni)
Genel Hizmet İşçisi "B" Muhasebe (İşçi)
Teknisyen C (Elektrik - Elektronik Teknisyeni)


Kamu Hizmeti Komisyonu - K.T. Elektrik Kurumu Ortak Basın Açıklaması

Kamu Hizmeti Komisyonu İle K.T. Elektrik Kurumu Arasında İmzalanan Protokol

K.T. Elektrik Kurumu Münhal Mevkileri