KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda ismi yazan kişinin/ kişilerin, aday/muvazzaf tekaüdiyeli olarak atanmasına  karar vermiştir.

 

                                                                                                      Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişiye/kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilecektir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

  

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından da talep edilecektir.


MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ
Atanmaya Hak Kazananlar

Yayın - 03/11/2014 - 14:00
III. DERECE TASNİF MEMURU 

Sıra No Adı - Soyadı
1 Şafak Gürçınar
Not: Gelen ek talep doğrultusunda 31/07/2014 tarihinde yapılmış olan yazılı yarışma sınavında ikinci sırada yer alan Şafak Gürçınar sözlü mülakattada başarılı olup atanmaya hak kazanmıştır.Yayın - 1/09/2014 - 12:00
III. DERECE TASNİF MEMURU  (Münhal: 1)

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gülçin Ertaç


 

                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda ismi belirtilen kişiden/kişilerden 50 ve üzeri puan alan başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 1/09/2014 - 12:00
II. DERECE TASNİF MEMURU (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Osman Kaymak 50.00