KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda ismleri  yazan kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi,  sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
Atanmaya Hak Kazanan

                                                                                                      16 Ocak, 2009
I. DERECE TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nazım Nuri