GKK Yedek Subay Yazılı Yarışma ve Yeterlik Sınavı Yapıldı
GKK Askeri Memur ve Askeri İşçi Yazılı Sınavı Yapıldı