KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra İstatistik Kurumu tarafından da talep edilecektir.

İSTATİSTİK KURUMU
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 02/07/2021
III. DERECE ANALİST/PROGRAMCI  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Erkut Çulluoğlu

III. DERECE YARDIMCI İSTATİSTİK UZMANI  (Münhal Sayısı: 10)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Ayşe Topal
2 Çağla Şafak
3 Ferruh Gayde
4 Dila Kuleli
5 Evren Demirbilek
6 Aykız Hüseynova
7 Katibe Eda Arman
8 Bayram Güzer
9 Gökhan Zengin
10 Selahattin Kemal Alagöz


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

İSTATİSTİK KURUMU
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 11/05/2021
I. DERECE BAŞKAN YARDIMCISI Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sevda Özsaygın 88,80
2 Yılmaz Altunterim 83,20
3 Bekir Özkasap 76,80


III. DERECE ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sevda Özsaygın 87,60
2 Yılmaz Altunterim 85,60
3 Bekir Özkasap 73,20