YAZILI SINAV SONUÇLARI 2008

GKK Mesleki Çavuş Yazılı Sınavı 29 Aralık, 2008II. D. Müdür Muavini (Devlet Laboratuvarı Dairesi) 22 Aralık, 2008
III. D. Hastane Amiri (Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi) 19 Aralık, 2008
Hukuk Dairesi (19 Aralık, 2008)
Devlet Labaratuvarı Dairesi (16 Aralık, 2008)
II. Derece Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı (5 Aralık, 2008)
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (3 Aralık, 2008) Sanayi Dairesi (3 Aralık, 2008) III. D. Yayım, Reklam ve İstatistik Şube Amiri (Turizm Tanıtma ve Pazarlama D.) 3 Aralık, 2008 III. D. Milli Eğitim Başdenetmeni (Milli Eğitim Denetleme, Değ. ve Yönlendirme Kur. ) 2 Aralık, 2008 II. Derece Müdür Muavini (Genel Ortaöğretim Dairesi) 25 Kasım, 2008
I. Derece Eğitim - Öğretim Uzmanı (25 Kasım, 2008)
III. Derece Etüd ve Plan Şube Amiri (Su İşleri Dairesi) 14 Kasım, 2008 II. Derece Müdür Muavini (Orman Dairesi) 14 Kasım, 2008 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Hemşireler (11-12 Kasım, 2008)
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Hemşireler (11-12 Kasım, 2008)
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Klinik Şefleri (12 Kasım, 2008)
IV. D. Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (Sivil Havacılık Dairesi) 1 Kasım, 2008
GKK Yedek Subay Sınavı - 22 Ekim, 2008
IV. Derece Muhafız(Gümrük ve Rüsumat Dairesi), 25 Ekim, 2008
III. D. İzin Makamı Sekreteri (İçişleri Bakanlığı) 22 Ekim, 2008
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, 17 Ekim, 2008
Üst Düzey Yeterlik Sınavı, 15 Ekim, 2008
Yunanca (Rumca) Geçici Öğretmen Sınavı, 8 Ekim, 2008
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (26 Eylül, 2008)
Şehir Planlama Dairesi (22 Eylül, 2008)
Öğretmen Sınav Sonuçları (23 Ağustos, 2008)
III. Derece 3'üncü Sekreter (Dışişleri Dairesi), 11 Ağustos, 2008
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Mesleki Yazılı Sınavı , 14 Ağustos, 2008
Yeterlik Sınavları, 26 Temmuz, 2008
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (1 Temmuz, 2008)
IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yrd. (Sivil Havacılık Dairesi) 28 Haziran, 2008
IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru (Sivil Havacılık Dairesi) 28 Haziran, 2008
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 20 Haziran, 2008
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 20 Haziran, 2008
Merkezi Cezaevi 14 Haziran, 2008
III. Derece İnşaat Mühendisi (Karayolları Dairesi) 11 Haziran, 2008
III. Derece II. Sınıf İdare Memuru (Personel Dairesi) 30 Mayıs, 2008
II. Derece Müfettiş Müdür Muavini (Gelir ve Vergi Dairesi) 21 Mayıs, 2008
I. D. Eğitim Denetmeni (Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kur.) 16 Mayıs, 2008
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı (26 Nisan, 2008)
Su İşleri Dairesi (22 Nisan, 2008)
III. D. Değerlendirme, Ekonomi ve İstatistik Araştırma Uz. (Tarımsal Araştırma Ens.) 22 Nisan, 2008
Bilgisayar Seviye Tepit Sınavı (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı) 18 Nisan, 2008
İlkokul Öğretmeni (İlköğretim Dairesi) 12 Nisan, 2008
III. Derece Raportör (KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü) 9 Nisan, 2008
Münendis II (Elektrik-Elektronik) ve Teknisyen C (Elektrik) (K.T. Elektrik Kurumu)5 Nisan, 2008
II. Derece Diş Hekimi (Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi) 10 Mart, 2008
I. Derece Mesul Diş Hekimi (Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi) 10 Mart, 2008
Yedek Subay Sınavı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı) 6 Mart, 2008
III. Derece Sürüş Ehliyeti Şube Amiri (Gelir ve Vergi Dairesi) 27 Şubat, 2008
I. Derece Tahsilat Sorumlusu (Gelir ve Vergi Dairesi) 27 Şubat, 2008
III. Derece Gelir ve Vergi Amiri (Gelir ve Vergi Dairesi) 27 Şubat, 2008
III. D. Mali Şube Amiri (Telekomünikasyon Dairesi)19 Şubat, 2008
III. D. Otomasyon Sistemleri Teknik Şube Amiri (Telekomünikasyon Dairesi)19 Şubat, 2008
III. D. Şebekeler Teknik Şube Amiri (Telekomünikasyon Dairesi)19 Şubat, 2008
II. D. Müdür Muavini (Telekomünikasyon Dairesi)19 Şubat, 2008
II. D. Müdür Muavini (Çalışma Dairesi)14 Şubat, 2008
I. D. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uz. (GOÖD)12 Şubat, 2008
I. D. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uz.(İlköğretim D.)12 Şubat, 2008
III. D. Özel Okullar ve Kurs Yerleri Şube Amiri (Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi)12 Şubat, 2008
III. Derece Hizmetiçi Eğitim Şube Amiri(Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi)12 Şubat, 2008
I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi (Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi)12 Şubat, 2008
III. D. Planlama, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri (Turizm Planlama Dairesi)12 Şubat, 2008
III. D. Teşvik ve Denetim Şube Amiri (Turizm Planlama Dairesi)12 Şubat, 2008
I.D. Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi (Talim ve Terbiye Dairesi)12 Şubat, 2008