I. DERECE YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ
(YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ)

Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan
1 00001 34 16 68