I. DERECE TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ
(TALİM VE TERBİYE DAİRESİ)

Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan
1 00001 30 20 60