Yayın: 29 Mayıs, 2013 12:45
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 4/2013

   

DIŞİŞLERİ DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAV DUYURUSU

Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi
II. Derece Müdür Muavini 7
EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.    Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 21 Haziran, 2013 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.    Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

Sınav tarihi, saati ve adayların sınava gireceği yerler başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresli web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.    Sınav Ücreti

Sınav ücreti 26 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

4.    Sınav Yöntemi, Süre ve Konuları

      Yazılı yarışma sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar münhal ilan edilen mevkiinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

        Münhal Mevki için Sınav Konuları

 • Anayasa
 • Kamu Görevlileri Yasası
 • Dışişleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası;
 • Birleşmiş Milletler ve Çalışma Esasları hakkında genel bilgi;
 • İslam İşbirliği Teşkilatı ve Çalışma Esasları hakkında genel bilgi;
 • II. Derece Müdür Muavini mevkiinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi;
 • Kıbrıs Tarihi,  1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan 1959 – 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları ve sonrası ile Kıbrıs Sorunu’nun Siyasi Tarihi ve Gelişimi hakkında bilgi;
 • Kıbrıs’taki bugünkü durum, son gelişmeler, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu;
 • Genel Kültür, Güncel Konular;
 • Avrupa Birliği ve Çalışma Esasları hakkında genel bilgi
 • Genel mesleki teknik konular
 • Yabancı Dil İngilizce (Advanced Level), başvurulan mevki ile ilgili Terminoloji (İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Tercüme). 

5.    Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

      Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

      Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

      Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

6.    Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Açıklanması

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu tarafından yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 50 ve üzeri puan olacaktır. Münhal sayısının bir buçuk katı kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına (mülakat) çağrılacaktır.

Sonuçlar, sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinde yayınlanacaktır.

7.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.

İtirazların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar” son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

8.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi’nin adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavın (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı