YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi I. D. Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru III.D. Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru IV. Derece Mahkeme Memuru I. Derece Mahkeme Memuru II. Derece Mahkeme Memuru IV. Derece Stenograf III. Derece Stenograf II. Derece Stenograf I. Derece Stenograf SorumlusuIV. Derece Mahkeme Stenografı II. Derece Mahkeme Stenografı I. Derece Mahkeme Stenografı

Araştırma Teknisyeni
Müdür Muavini (Telekomünikasyon D))
Bölge Şube Amiri (Telekom. Dairesi)
III. Derece İçtihat Yayım Amiri II. Derece İçtihat Yayım Memuru
Mütercim/Tercüman Tebliğ ve İcra Memuru III. Derece Kütüphane Memuru
II. Derece Teknisyen
III. Derece Mukayyit
IV. Derece Ambar Memuru III. Derece Şube Amiri (Hayvancılık D.)

YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavı
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Eğitim-Öğretim Uzmanı (GOÖD - MTÖD)
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Yuva/Yurt Sorumlusu (Kesin Liste)
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Okul Müdür-Müdür Muavini (GOÖD) Okul Müdür-Müdür Muavini (MTÖD)
Arşiv
Yayın: 19.02.2018
MUHTEMEL YAZILI SINAV PROGRAMI GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
3 Kasım, 2017 ve 2 Şubat, 2018 tarihlerinde yayınlanmış olan muhtemel yazılı sınav programında değişiklikler olabileceği duyurulmuştu. Muhtemel yazılı sınav programı aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloda yer almayan sınavlarla ilgili tarihler belirlendikçe, tabloya eklenecektir. Tüm adayların aşağıdaki tabloda yer alan tarihleri esas almaları önem arz etmektedir. Ayrıca muhtemel sınav tarihlerinde değişiklikler olabileceğinden, ilgililerin Web sitemizi sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
MUHTEMEL SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Muhtemel Sınav Tarihi Genelge No
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi I. D. Yüksek Öğretim Müfettişi 20 Şubat 2018 12/2017
Mahkemeler IV. D. Mahkeme Memuru 24 Şubat 2018 8/2017
Mahkemeler I. D. Mahkeme Memuru 24 Şubat 2018 32/2016
Mahkemeler II. D. Mahkeme Memuru 24 Şubat 2018 32/2016
Mahkemeler I. D. Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru 24 Şubat 2018 32/2016
Mahkemeler III. D. Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru 24 Şubat 2018 8/2017
Mahkemeler IV. D. Mahkeme Stenografı 25 Şubat 2018 21/2017
Mahkemeler I. D. Mahkeme Stenografı 25 Şubat 2018 32/2016
Mahkemeler II. D. Mahkeme Stenografı 25 Şubat 2018 32/2016
Cumhuriyet Meclisi IV. D. Stenograf 25 Şubat 2018 40/2016
Cumhuriyet Meclisi I. D. Stenograf Sorumlusu 25 Şubat 2018 71/2016
Cumhuriyet Meclisi II. D. Stenograf 25 Şubat 2018 71/2016
Cumhuriyet Meclisi III. D. Stenograf 25 Şubat 2018 71/2016
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Araştırma Teknisyeni 27 Şubat 2018 20/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Müdür Muavini 28 Şubat 2018 43/2013
Telekomünikasyon Dairesi III. D. Bölge Şube Amiri 28 Şubat 2018 43/2013
Mahkemeler II. D. İçtihat Yayım Memuru 3 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler III. D. Mütercim/Tercüman 3 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler IV. D. Tebliğ ve İcra Memuru 3 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler III. D. İçtihat Yayım Amiri 3 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler III. D. Kütüphane Memuru 4 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler II. D. Teknisyen 4 Mart 2018 32/2016
Mahkemeler III. D. Mukayyit  4 Mart 2018 8/2017
Mahkemeler IV. D. Ambar Memuru 4 Mart 2018 8/2017
Hayvancılık Dairesi III. D. Şube Amiri 6 Mart 2018 75/2014
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Göğüs Hastalıkları Uzmanı 10 Mart 2018 29/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Nöroloji Uzmanı 10 Mart 2018 29/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. D. Biyolog 10 Mart 2018 36/2015
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II.D. Hastane Başhekim Yardımcısı 10 Mart 2018 49/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Hastane Amiri 11 Mart 2018 36/2015
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Hastane Amiri 11 Mart 2018 45/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi 11 Mart 2018 37/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Anestezi Teknisyeni / Hemşiresi 11 Mart 2018 36/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Hastane Şube Amiri 11 Mart 2018 36/2017
Sosyal Sigortalar Dairesi II. D. Müdür Muavini 13 Mart 2018 25/2017
Sosyal Sigortalar Dairesi II. D. Sigorta İşleri Amiri 13 Mart 2018 55/2017
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 17 Mart 2018 38/2017
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 17 Mart 2018 38/2017
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 18 Mart 2018 38/2017
Gümrük ve Rüsumat Dairesi  III. D. Gümrük ve Rüsumat Memuru 18 Mart 2018 11/2017
Gelir ve Vergi Dairesi II. D. Müfettiş Müdür Muavini  20 Mart 2018 10/2017
Hazine ve Muhasebe Dairesi II. D. Müdür Muavini 23 Mart 2018 33/2016
Sağlık Bakanlığı III. D. Hemşirelik Şube Amiri 25 Mart 2018 50/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Yataklı Tedavi Kurumları Hemşirelik Şube Amiri 25 Mart 2018 50/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Cerrahi Servisi Klinik Şefi 25 Mart 2018 17/2016
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Fizyoterapist 25 Mart 2018 44/2016
Maliye Bakanlığı I. D. Bilgisayar Uzmanı 27 Mart 2018 24/2017
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Eczacı 27 Mart 2018 51/2017
Mahkemeler III. D. Mukayyitlik Amiri 30 Mart 2018 9/2017
Yüksek Seçim Kurulu  II. D. Seçim Mukayyidi 30 Mart 2018 9/2017
Sosyal Hizmetler Dairesi III. D. II. S. Sosyal Hizmet Memuru 1 Nisan 2018 50/2015
Sosyal Hizmetler Dairesi I. D. Kıdemli Sosyal Hizmet Memuru 1 Nisan 2018 22/2017
Sosyal Hizmetler Dairesi III. D. Sosyal Hizmetler Şube Sorumlusu 1 Nisan 2018 69/2014
Nüfus Kayıt Dairesi I. D. Teknisyen 3 Nisan 2018 27/2016
Nüfus Kayıt Dairesi II. D. Bilgisayar Operatörü 3 Nisan 2018 27/2016
Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 8 Nisan 2018 7/2017
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. D. Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri 10 Nisan 2018 91/2014
İlaç ve Eczacılık Dairesi II. D. İmalat Yardımcısı 10 Nisan 2018 9/2015
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. D. Denetim, İmalat ve Kalite Kontrol Şube Amiri  10 Nisan 2018 11/2015
İlaç ve Eczacılık Dairesi I.D. Eczacı Kalfası 10 Nisan 2018 11/2015
Merkezi Cezaevi IV. D. Erkek Gardiyan Eri 14 Nisan 2018 58/2017
Merkezi Cezaevi IV. D. Kadın Gardiyan Eri 14 Nisan 2018 58/2017
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. D. Bölge Şube Amiri 17 Nisan 2018 93/2014
Spor Dairesi I. D. Teknisyen (İnşaat) 20 Nisan 2018 19/2015
Sayıştay III. D. Denetçi 14 Temmuz 2018 30/2017
Sayıştay I. D. Başdenetçi 14 Temmuz 2018 31/2017
Sayıştay II. D. Başdenetçi Yardımcısı 14 Temmuz 2018 31/2017
Devlet Planlama Örgütü III. D. Planlama Memuru 15 Temmuz 2018 14/2017
Devlet Planlama Örgütü I. D. Planlama Uzmanı 15 Temmuz 2018 17/2017
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Sivil Havacılık Dairesi III. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D.Psikolog 21 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 21 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu I. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu II. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018  
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018  
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018  
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018  
Gelir ve Vergi Dairesi III. D. Gelir ve Vergi Amiri  31 Temmuz 2018 13/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. D. Mikrobiyoloji Şube Amiri 7 Ekim 2018 16/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi I. D. Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni 7 Ekim 2018 23/2017
GOÖD - MTÖD I. D. Eğitim Öğretim Uzmanı 10 Ekim 2018 40/2017
Harita Dairesi III. Derece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 14 Ekim 2018 44/2017
Merkezi Cezaevi III. Derece Cezaevi Maliye Memuru 14 Ekim 2018 41/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Tıbbi Kimyager-Biyolog - Biyomkimyager - Mikrobiyolog 21 Ekim 2018 35/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Elektrik Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Makine Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. İnşaat Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Personel Dairesi III. D. II. Sınıf Katip 30 Ekim 2018 26/2017
Cumhuriyet Meclisi III. Derece Basın ve Dış İlişkiler Şube Amiri 6 Kasım 2018 42/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Jeoloji Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Maden Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 20 Kasım 2018 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 20 Kasım 2018 34/2017
Hayvancılık Dairesi III. D. I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni 20 Kasım 2018 57/2015
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu III. D. Eğitim Başdenetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu I. D. Eğitim Denetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Sanayi Dairesi III. D. Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Sanayi Dairesi III. D. Proje ve Geliştirme Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Orman Dairesi III. Derece Mühendis 9 Aralık 2018 48/2017
Tarım Dairesi III. D. Sulama Toprak Koruma ve Mekanizasyon Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
Tarım Dairesi III. D. Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
Tanıtma Dairesi I. D. Kıdemli Matbaacı 8 Ocak 2019 32/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 15 Ocak 2019 39/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 29 Ocak 2019 43/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Elektrikçi 29 Ocak 2019 57/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 20 Şubat 2019 46/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Maliye ve Muhasebe Memuru 20 Şubat 2019 46/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 26-27 Şubat 2019 47/2017
Çalışma Dairesi II. D. Müdür Muavini 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi III. D. Çalışma Bölge Amiri 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Memuru 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Müfettişi 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Teknik Müfettiş 5 Mart 2019 53/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Elektrik Mühendisi 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Pratisyen Hekim 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. D. Mesul Diş Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Diş Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Posta Dairesi III. D. Posta Memuru 17 Nisan 2019 59/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Makine Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Elektrik Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. İnşaat Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Mühendis 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendisi (Jeoloji-Jeofizik) 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 21 Mayıs 2019 62/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 28 Mayıs 2019 63/2017Yayın: 29.09.2017
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 26.09.2017
II. Derece Genetik Uzmanı Yazılı Yarışma Sınavı
Ertelendi
KHK Web Haber:
ÆDevamı

Yayın: 12.09.2017
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE Yazılı sınavı sonuçları kesin listesi, 12 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 15.05.2017
DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve muhtemel münhal yerleri 19 Lefkoşa, 6 Girne, 7 Gazimağusa, ve 6 Lefke olarak duyurulan 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire mevki 4/2017 numaralı Genelge ile münhal ilan edilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığından gelen talep üzerine 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire münhalinin tümünün muhtemel münhal yerleri Lefkoşa olarak yeniden düzenlenmiştir.


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı