İÇE AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Mulki Yön. ve Bölümleri (Kaymakamlıklar) Sosyal Hizmetler Dairesi
Arşiv
ATAMALAR

Doktorlar
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Özel Eğitim ÖğretmeniÇalışma Dairesi Mahkemeler İçişleri Bakanlığı
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Devlet Laboratuvarı Dairesi Hazine ve Muhasebe Dairesi Sosyal Sigortalar Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Güzel Sanatlar Şube Amiri
Folklör Araştırma ve Gel. Şube Amiri Sanatçı
Fizyoterapist (Sosyal Hizmetler D.)
Bitkisel Araştırma Şube Amiri

Bağ-Bahçe Şube Amiri (Tarım D.)
Hastane Şube Amiri (YTKD)
Muhasebe Memuru (YTKD)
Temel Sağ. Hiz. Hemşirelik Şube Amiri
Şube Amiri (Şehir Planlama D.)
YAZILI SINAV SONUÇLARI

I. Derece Kimyager (Kesin L.)
III.D.Pest. Kalıntı A. Şube Amiri (Kesin L.)
I. Derece Kimyager (Geçici L.)
III.D.Pest. Kalıntı A. Şube Amiri(Geçici L.)
II. Derece İnşaat Mühendisi
Hukukçu (Sosyal Sigortalar D.)(Kesin L.)
Sosyal Sigortalar Müfettişi (Kesin L.)
I. D. Yasama ve Parlamenter Hiz. Mem.
II. D. Yasama ve Parlamenter Hiz. Mem.
Eczacı (Sosyal Sigortalar D.) (Kesin L.)
Veznedar (Sosyal Sig. D.) (Kesin L.)
Bilgisayar Oper. (İçişleri B.) (Kesin L.)
Bilgisayar Oper. (Çalışma D.)(Kesin L.)
Bilgisayar Oper. (Mahkemeler) (Kesin L.)
Ambar Mem. (Mahkemeler)(Kesin L.)
Şube Amiri (Kesin Liste)
Hukukçu (Sosyal Sig. D.)(Geçici L.)
Sosyal Sigortalar Müfettişi (Geçici L.)
Anestezi Teknisyeni
Arşiv
Yayın: 07.04.2017
DEVLET LABORATUVARI MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Laboratuvarı Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 15 Nisan, 2017 tarihinde yazılı yarışma sınavının yapılacağı duyurulan III. Derece Biyolog mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavı, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi adaylara web ve sms aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Ayrıca, yine 15 Nisan, 2017 tarihinde yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı duyurulan I. Derece Kimyager ve III. Derece Pestisit Kalıntı Analizleri Şube Amiri mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 18 Nisan, 2017 Salı günü saat 15:00’de Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlık Binası’nda gerçekleştirilecektir. Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 15.03.2017
DOKTORLUK MÜNHALLERİNE BAŞVURAN ADAYLARA YÖNELİK ÜST DÜZEY YETERLİK SINAVI 31 MART, 2017 TARİHİNDE YAPILIYOR
KHK Web Haber:

48/2016 sayılı genelge ile ilan edilen münhal doktorluk mevkilerine başvurmak isteyen ancak Üst Düzey Yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, münhal mevki başvurusu ile birlikte Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1)(A)(e) maddesi uyarınca Komisyonumuzca düzenlenecek Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na da başvurmaları gerektiği söz konusu genelgede duyurulmuştu.

Yukarıda bahsedilen durumda olan adaylara yönelik Üst Düzey Yeterlik Sınavı 31 Mart, 2017 Cuma günü saat 11.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlık Binasında yapılacaktır. Söz konusu sınava başvuru yapan adaylara önemle duyurulur.

Yayın: 06.03.2017

I. DERECE KIDEMLİ İLÇE MÜFETTİŞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlık) kadrosunda münhal bulunan I. Derece Kıdemli İlçe Müfettişi mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 7 Mart, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat, 2017 tarih ve İBK.0.00/27/71/34-17/1265 sayılı yazısında 9 Ocak, 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası ile birlikte konu kadronun hizmet şemasının da değişmesi nedeniyle, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan söz konusu talep KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan konuyla ilgili hukuki görüş doğrultusunda Komisyonca değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu münhalin iptali hususundaki talebi uygun görülmüştür. Bu bağlamda 3/2015 sayılı Genelge ile ilan edilen I. Derece Kıdemli İlçe Müfettişi münhalinin ve münhalle ilgili 7 Mart, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavının iptal edilmesine Kamu Hizmeti Komisyonu’nca karar verilmiştir.


Yayın: 02.03.2017

II. DERECE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

MÜNHALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 1 adet II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı mevkinin son başvuru tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmişti. Konu münhal kadronun başvuru tarihi 10 Mart, 2017 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır.10.02.2017 tarihi itibarı ile konu genelgede belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar başvurabilirler. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 16.02.2017
II. DERECE KARDİYOLOJİ UZMANI MÜNHALİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 1 adet II. Derece Kardiyoloji Uzmanı mevkinin son başvuru tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmişti. Konu münhal kadronun başvuru tarihi 24 Şubat, 2017 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır. İlgililere önemle duyurulur.

Güncelleme: 30.01.2017
Yayın: 23.01.2017
EMLAK VE MALZEME AMİRİ SINAVINA GİRECEKLERE
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi kadrosunda bulunan ve 43/2015 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 2 adet III. Derece Emlak ve Malzeme Amiri kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının 24 Ocak, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavı 1 Mart, 2017 tarihine ertelenmiştir.
ÆSınav Konuları

 Yayın: 24.01.2017
DOKTORLUK MÜNHALLERİNİN
SON BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen Doktorluk kadroları için en son başvuru tarihinin, web sitemiz ve basın aracılığıyla duyurulacağı sözkonusu genelgemizde belirtilmişti. Bu bağlamda Doktorluk münhalleri için en son müracaat tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

 Yayın: 23.01.2017
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ (KAYMAKAMLIK)
MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlık) kadrolarına bağlı 3 adet  II. Derece Kaymakam Muavini ve 2 adet III. Derece Bucak Sorumlusu mevkileri 29 Aralık, 2016 tarihinde 64/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilmiştir. 9 Ocak, 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası’nda konu kadroların hizmet şemalarının  değişmesi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda II. Derece Kaymakam Muavini ve  III. Derece Bucak Sorumlusu münhallerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 Yayın: 19.01.2017

III. DERECE 3’ÜNCÜ SEKRETER

MÜNHALİNE BAŞVURAN ADAYLARA DUYURU
KHK Web Haber:

Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 31/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen 20 adet III. Derece 3’üncü Sekreter mevkii için düzenlenmesi öngörülen yazılı yarışma sınavı yöntemi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının mevzuat değişikliği öngördüğü cihetle, Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) görüşü doğrultusunda konu münhalin  iptal edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.

                                                                                                                                                         

Konu münhal kadro için Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılan Sınava Başvuru ücretini geri almak isteyen adayların kimlik kartı ile birlikte yine Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

                                                                                                                                                         

İlgili adaylara duyurulur.

 Yayın: 11.01.2017

III. DERECE 3’ÜNCÜ SEKRETER SINAVI İLE İLGİLİ

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 31/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen 20 adet III. Derece 3’üncü Sekreter mevkii için düzenlenmesi öngörülen yazılı yarışma sınavı yöntemi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı mevzuat değişikliği öngördüğü cihetle, söz konusu münhal ilanının iptal edilmesi yönünde gelen talep üzerine, münhalin doldurulması ile ilgili henüz hazırlık aşamasında olunduğundan, münhalin iptal edilebileceği yönünde KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan görüş doğrultusunda, III. Derece 3’üncü Sekreter münhalinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 Yayın: 26.08.2016

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve 23/2016 Numaralı Genelge ile ilan edilen 2 adet Okul Müdürü ve 17 adet Okul Müdür Muavini ile yine Mesleki Teknik Öğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve aynı genelge ile ilan edilen  10 adet Okul Müdür Muavini; İlköğretim Dairesi öğretim kadrosunda münhal bulunan ve 22/2016 Numaralı Genelge ile ilan edilen 10 adet İlkokul Müdürü  ve 10 adet İlkokul Müdür Muavini mevkilerinin başvuru süreleri 30 Eylül, 2016 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 

 Yayın: 10.08.2016

İLKOKUL MÜDÜRÜ VE İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ

MÜNHALLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi öğretim kadroları altında münhal bulunan 9 adet İlkokul Müdürü ve 8 adet İlkokul Müdür Muavini mevkileri22/2016 numaralı genelge ile münhal ilan edilmiş olup 19 Eylül, 2016 Pazartesi gününe kadar müracaat kabul edilmektedir.  Ancak, gelen ek yetki ve talep doğrultusunda münhal sayıları İlkokul Müdürü mevki için 1 adet daha İlkokul Müdür Muavini için ise 2 adet daha artırılarak her iki mevki için de 10’a çıkarılmıştır. Konu Genelgemizde belirtilen muhtemel münhal yerlerine ise İlkokul Müdürü mevki için Fikri Karayel İlkokulu, İlkokul Müdür Muavini mevki için ise Gönyeli İlkokulu ve Barış İlkokulu ilave edilmiştir.

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı