Yayın: 17.09.2021
BASIN AÇIKLAMASI
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu olarak Sayın Başkanımız Sayın Ömer Aydın Köseoğlu’nun daha önce yapmış olduğu basın açıklamasında da dile getirdiği gibi web sitemizi güncelleştirerek daha iyi hale getirmek, vatandaşlarımızın sayfamızı daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri bir noktaya getirmek ilk hedeflerimiz arasındaydı.

Bu bağlamda 20 Eylül 2021 Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmi web sayfası adresi www.khk.gov.ct.tr olarak hizmete girecektir. Eski web sayfamızdaki tüm bilgilere eksiksiz bir şekilde birtamam yeni web sayfamızdan ulaşılabileceğini tüm kamuoyuna, halkımıza ve tüm ilgililere önemle duyururuz.


ÖĞRETMENLİK SINAV DUYURUSU

Yapı Öğretmenliği (MTÖD) GOÖD - MTÖD İlköğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Öğretmenlik (21 Eylül, 2021)
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik (15 Eylül, 2021) Sosyal Sigortalar Dairesi
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Planlama ve İnşaat Dairesi Posta Dairesi  
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji B.
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
Dışişleri Dairesi
DÜZELTME (Müdür Müdür Muavini) (İLKÖĞRETİM-GOÖD-MTÖD) Müdür Müdür Muavini (GOÖD-MTÖD) Müdür Müdür Muavini (İlköğretim D.) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Çalışma Dairesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Para, Kam. ve İnkişaf San. İşleri Dairesi
Gelir ve Vergi Dairesi
Dışişleri Dairesi
Kültür DairesiPersonel Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
   Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI
IV. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
I. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
I. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
II. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
III. Derece Muhafız (Gümrük ve Rüsumat Dairesi) 19.09.2021
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Kesin) (17 Eylül, 2021)
Okul Müdür Muavini (GOÖD ve MTÖD) (15.09.2021)
İlkokul Müdür Muavini (İlköğretim Dairesi) (15.09.2021)
Okul Müdürü (GOÖD ve MTÖD) (14.09.2021)
İlkokul Müdürü (İlköğretim Dairesi) (14.09.2021)
III. Derece Muhasebe Memuru (Sosyal Sigortalar Dairesi)(Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (4, 5 Eylül, 2021)Öğretmenlik Sınav Sonuçları (28 , 29 Ağustos, 2021) III. Derece Aktuarya ve İstatistik İşleri Amiri (Kesin)
III. Derece Pestisit Kalıntı Analizleri Şube Amiri (Kesin)
I. Derece Tanıtma Memuru (Kesin)
II. Derece I. Sınıf Matbaacı (Kesin)
III. Derece Muhasebe Memuru (Geçici)
Orta Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı (Kesin) Üst Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin) Alt Düzey Yeterlik Sınavı (Kesin)
III. Derece Şube Amiri (Ticaret Dairesi)(Kesin)
II. Derece Ticaret Memuru (Ticaret Dairesi)(Kesin)
III. Derece Baş Denetçi (Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman))(Kesin)
I. Derece Kıdemli Bütçe Memuru (Bütçe Dairesi)(Kesin)
II Derece I. Sınıf Maliye Memuru (Hazine ve Muhasebe Dairesi) (Kesin)
I Derece Kıdemli Maliye Memuru (Hazine ve Muhasebe Dairesi) (Kesin)
Atölye Şefliği (MTÖD) (Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Kesin)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Geçici)Arşiv
Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sn. Ömer A. Köseoğlu son günlerde basın ve yayın organlarında 19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan yazılı sınavların erteleneceği veya iptal edileceği yönünde çıkan haberlere karşı basın açıklaması yapmıştır.
ÆAçıklama'nın Tam Metni

Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

15/2021 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf İdare Memuru, I. Derece Başkatip ve II. Derece I. Sınıf Katip kadroları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.

ÆGenelge

Yayın: 25.08.2021
ÖĞRETMENLİK BRANŞLARININ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Öğretmenlik sınavlarının 28 – 29 Ağustos ve 4 – 5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda hangi branşın hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenmiş olup,  aşağıdaki linkte yer almaktadır. Adayların sınava gireceği yerler, sınavdan birkaç gün önce web sayfamızdan yayınlanacak ve ayrıca adaylara SMS olarak gönderilecektir.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri

Yayın: 31.08.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
31 Temmuz ve 1 Ağustos, 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde Kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 15.07.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(2) maddesi uyarınca nakillerinin 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca nakillerinin, 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.


Yayın: 17.05.2021
Güncelleme: 14.07.2021
MUHTEMEL YAZILI SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan muhtemel yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi I. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı 26.09.2021 31/2020
Genel Orta Öğretim Dairesi II. Derece Müdür Muavini 26.09.2021 24/2020
İlköğretim Dairesi I. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı 26.09.2021 33/2020
Temel Sağlık Hizmetleri II. Derece Diş Hekimi 07.10.2021 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri I. Derece Sıhhiye Müfettişi 07.10.2021 71/2019
Temel Sağlık Hizmetleri I. Derece Eczacı Kalfası 07.10.2021 71/2019
Temel Sağlık Hizmetleri  II. Derece Eczacı Kalfası 07.10.2021 71/2019
Planlama ve İnşaat Dairesi III. Derece Mimar 09.10.2021 72/2019
Planlama ve İnşaat Dairesi III. Derece İnşaat Mühendisi 09.10.2021 72/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece Arkeolog 10.10.2021 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece Mimar 10.10.2021 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece İnşaat Mühendisi 10.10.2021 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi IV. Derece Müze Memuru 10.10.2021 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi II. Derece Teknisyen 10.10.2021 61/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece Röleve ve Restorasyon Şube Amiri 10.10.2021 25/2020
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi II. Derece Mimar 10.10.2021 26/2020
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi I. Derece Müze Memuru 10.10.2021 26/2020
Gelir ve Vergi Dairesi II. Derece I. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru 13.10.2021 18/2021
Gelir ve Vergi Dairesi I. Derece Veznedar 13.10.2021 53/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. Derece Ambar Emini 13.10.2021 53/2018
Kültür Dairesi II. Derece Müdür Muavini 21.10.2021 16/2021
Kültür Dairesi I. Derece Kültür Merkezi Yönetmeni 21.10.2021 57/2018
Kültür Dairesi II. Derece Teknisyen 21.10.2021 57/2018
Kültür Dairesi III. Derece Kütüphaneler Ve Yayın Şube Amiri 21.10.2021 29/2020
Dışişleri Dairesi III. Derece 3'üncü Sekreter 24.10.2021 59/2018
Dışişleri Dairesi I. Derece 1'inci Sekreter 24.10.2021 17/2021
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece Kütüphane, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Şube Amiri 27.10.2021 34/2020
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece Stenograf Şube Amiri 27.10.2021 34/2020
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Sorumlusu 28.10.2021 34/2020
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü I. Derece Yasama ve Parlementer Hizmetler Memuru 28.10.2021 34/2020
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü II. Derece Meclis Memuru 28.10.2021 34/2020
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Hastane Amiri 07.11.2021 22/2021
Personel Dairesi II. Derece I. Sınıf İdare Memuru 07.11.2021 15/2021
Personel Dairesi I. Derece Başkatip 07.11.2021 15/2021
Personel Dairesi II. Derece I. Sınıf Katip 07.11.2021 15/2021
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı I. Derece Kimyager 10.11.2021 22/2019
İçişleri Bakanlığı I. Derece Maliye ve Muhasebe Memuru 10.11.2021 45/2019
Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. Derece I. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru 12.11.2021 19/2021
Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. Derece Müdür Muavini 12.11.2021 24/2019
Çalışma Dairesi I. Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi 17.11.2021 23/2020
Çalışma Dairesi II. Derece Bilgisayar Operatörü 17.11.2021 21/2021
Posta Dairesi III. Derece Maliye Memuru 21.11.2021 28/2021
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Tapu Sorumlusu 21.11.2021 76/2019
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Harita Sorumlusu 21.11.2021 76/2019
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Kadastro Sorumlusu 21.11.2021 76/2019
Merkezi Cezaevi III. Derece Kıdemli Erkek Gardiyan 21.11.2021 41/2020
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Kan Bankası Şube Amiri 21.11.2021 37/2019
Mahkemeler I. Derece Mukayyit 24.11.2021 52/2019
Mahkemeler II. Derece Mukayyit 24.11.2021 52/2019
Mahkemeler I. Derece Mahkeme Memuru 24.11.2021 52/2019
Mahkemeler II. Derece Mahkeme Stenografı 24.11.2021 52/2019
Mahkemeler II. Derece Tebliğ Ve İcra Memuru 24.11.2021 52/2019
Mahkemeler I. Derece Ambar Memuru 24.11.2021 52/2019
Su İşleri Dairesi II. Derece Teknisyen 01.12.2021 36/2019
Su İşleri Dairesi III. Derece Makina ve İkmal Şube Amiri 01.12.2021 55/2019
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi IV. Derece Denetim Memuru 05.12.2021 77/2019
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. Derece Denetim Memuru 05.12.2021 60/2019
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. Derece Turizm Tanıtma ve Pazarlama Memuru 05.12.2021 28/2020
Hayvancılık Dairesi III. Derece Şube Amiri 09.12.2021 43/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri I. Derece Baş Mühendis 09.12.2021 53/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri I. Derece Tarım ve Hayvancılık Baş Teknisyeni 09.12.2021 53/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri III. Derece Şube Amiri 09.12.2021 54/2019
Kamu Hizmeti Komisyonu Üst Düzey Yeterlik Sınavı 18.12.2021
Kamu Hizmeti Komisyonu Alt Düzey Yeterlik Sınavı 18.12.2021
Kamu Hizmeti Komisyonu Orta Düzey Yeterlik Sınavı 19.12.2021
Kamu Hizmeti Komisyonu Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 19.12.2021
Hayvancılık Dairesi I. Derece Su Ürünleri Uzmanı 21.12.2021 42/2019
Hayvancılık Dairesi I. Derece Baş Mühendis 21.12.2021 42/2019
Hayvancılık Dairesi II. Derece Kıdemli Hayvancılık Teknisyeni 21.12.2021 42/2019
Trafik Dairesi I. Derece Kıdemli Maliye ve Vezne Memuru 24.12.2021 56/2019
Trafik Dairesi I. Derece Tahsilat Memuru 24.12.2021 56/2019
Trafik Dairesi II. Derece Tahsilat Memuru 24.12.2021 56/2019
Trafik Dairesi I. Derece Kıdemli Baş Teknisyen 24.12.2021 56/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Başhemşire 29.12.2021 37/2020
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Tıbbi Kimyager-Biyolog-Biyokimyager-Mikrobiyolog 06.01.2022 59/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Hematoloji Laboratuvarı Şube Amiri 06.01.2022 74/2019
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi I. Derece Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uzmanı 08.01.2022 27/2021
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi II. Derece Müdür Muavini 08.01.2022 22/2020
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Amiri 08.01.2022 22/2020
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Özel Okullar ve Kurs Yerleri Şube Amiri 08.01.2022 22/2020
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri 08.01.2022 22/2020
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi I. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı 08.01.2022 22/2020
Talim ve Terbiye Dairesi I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 09.01.2022 32/2020
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu II. Derece Başkan Yardımcısı (Müdür Muavini) 09.01.2022 38/2020
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu III. Derece Eğitim Başdenetmeni 09.01.2022 38/2020
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu I. Derece Eğitim Denetmeni 09.01.2022 38/2020
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi I. Derece Yüksek Öğretim Müfettişi 09.01.2022 40/2020
Maliye Bakanlığı III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı 12.01.2022 70/2019
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  III. Derece Sendikal İşler Amiri 12.01.2022 20/2021
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefi 19.01.2022 78/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Klinik Şefi 19.01.2022 11/2020
Dışişleri Dairesi II. Derece Müdür Muavini 16.02.2022 26/2021
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Emlak Memuru 26.02.2022 30/2021
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Malzeme Memuru 26.02.2022 30/2021
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Muhasebe Memuru 27.02.2022 30/2021
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Ambar Emini 27.02.2022 30/2021
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi IV. Derece III. Sınıf Tahsilat va Kayıt Memuru 27.02.2022 30/2021
Planlama ve İnşaat Dairesi III. Derece Maliye Memuru 06.03.2022 29/2021

Yayın: 18.05.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde münhal bulunan ve 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen III. Derece Yüksek Hemşire yazılı sınav sonuçlarının kesin listesi, 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce adaylar tarafından yapılan itirazlar uzmanlarca değerlendirilmiş ve bir soruda gerekli düzenleme yapılarak liste kesinleştirilmiştir. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 28.04.2021
HATIRLATMA
KHK Web Haber:

İçinde bulunduğumuz Pandemi nedeniyle ülkemizde zaman zaman yaşanan kısıtlama ve kapanmalardan ötürü “ÖĞRETMENLİK SINAVLARI” dışında, Komisyonumuzca duyurusu yapılan diğer tüm sınavların ileriki bir tarihe alındığı, daha önce web sitemiz aracılığıyla kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Gelinen aşamada münhal kadrolara başvuru yapan adaylardan bazıları, münhal genelgelerinde belirtilen yazılı sınav tarihlerinin yanaştığını ve sınavların yapılıp yapılmayacağı sorusunu Kurumumuza yöneltmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi, genelgelerde yer alan sınav tarihleri Pandemi nedeniyle yaşanan aksamalardan ötürü ileriki tarihlere ertelenmiştir. Yeni sınav programı ileriki günlerde hazırlanıp, web sayfamızdan duyurulacaktır.


Yayın: 20.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Öğretmenlik kadrolarıyla ilgili münhal sayılarının son şekli aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 4.03.2021
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ KADROSUNDA BULUNAN II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 31/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarih ve MTÖ.0.00-532/02-21/E.139 sayılı yazıyla, yasa değişikliği çalışmaları nedeniyle söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı