SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Limanlar Dairesi
Bütçe Dairesi
Su İşleri Dairesi
Mahkemeler


Arşiv
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Tarım Dairesi Cumhuriyet Meclisi (Terfi) Cumhuriyet Meclisi (İlk Atama) Merkezi Cezaevi


DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

İstatistik Kurumu Turizm Tanıtma ve Paz. D. (Düzeltme) Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Turizm Planlama Dairesi   Planlama ve İnşaat Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
İlaç ve Eczacılık Dairesi
 
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tapu ve Kadastro Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Maliye Bakanlığı
Mesleki Teknik Öğretim D.(Atölye Şefi)
İlaç ve Eczacılık Dairesi
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Basın ve Dış İlişkiler Memuru (Kesin)
İç Güvenlik Memuru (Kesin)
Kütüphane, Dok. ve Bilgi İ. Mem.(Kesin)
Bilgisayar Operatörü (Kesin)IV. Derece Teknisyen (Kesin) III. Derece II. Sınıf Mühendis (Kesin)
II. Derece Stenograf (Kesin) I. Derece Raportör (Kesin) Yasalar ve Kararlar Şube Amiri (Kesin) Teknik İşler Şube Amiri (Kesin) İdari İşler Şube Amiri (Kesin) İdari, Mali, Teknik ve Parlementer Hiz. Müdür Muavini (Kesin)
Tek. İşler Şube Amiri (Basımevi)(Kesin) II. Derece Müdür (Kesin)
Maliye, İstat. ve Ayniyat Memuru(Kesin)
Gümrük ve Rüsumat Memuru (Kesin)
İç Güvenlik Memuru (Geçici) Kütüphane, Dok. ve Bilgi İ. Mem.(Geçici) Bilgisayar Operatörü (Geçici) Basın ve Dış İlişkiler Memuru (Geçici) IV. Derece Teknisyen (Geçici) III. Derece II. Sınıf Mühendis (Geçici)
Bütçe Memuru (Kesin)
İnşaat Mühendisi (Kesin) (Su İşleri D.)
İnşaat Mühendisi (Kesin) (Karayolları D.)
II. Derece Stenograf (Geçici) I. Derece Raportör (Geçici) Yasalar ve Kararlar Şube Amiri (Geçici)Teknik İşler Şube Amiri (Geçici)
İdari İşler Şube Amiri (Geçici)
İdari, Mali, Teknik ve Parlementer Hiz. Müdür Muavini (Geçici)
Bilgisayar Uzman Yardımcısı (Kesin)
Tek. İşler Şube Amiri (Basımevi)(Geçici)
II. Derece Müdür (Geçici)
Gümrük ve Rüsumat Memuru (Geçici)
IV. Derece Mahkeme Memuru (Kesin)
Maliye, İstat. ve Ayniyat Memuru(Geçici)
İnşaat Mühendisi (Geçici) (Su İşleri D.)
İnşaat Mühendisi (Geçici) (Karayolları D.)
Cezaevi Amir Yardımcısı (Kesin)
Kıdemli Erkek Gardiyan (Kesin)
Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru (Kesin)
I. D. Kimya Mühendisi (Kesin)
II. D. Teknisyen (Kesin)
I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) (Kesin)
I. D. Jeoloji Mühendisi (Kesin)
I. D. Sondaj Mühendisi (Kesin)
I. D. Maden Mühendisi (Kesin)
Romorkör Kaptanı (Kesin)
Analist / Programcı (Kesin)
Liman Memuru (Kesin)
III. Derece Elektrikçi (Kesin)
Teknisyen (İnşaat) (Kesin)
Öğretmenlik Kesin Liste
Öğretmenlik 14, 15, 21, 22 Eylül, 2019
İstidlalci Yardımcısı (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 14.02.2020
DUYURU
KHK Web Haber:
Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı 2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve “Geçici Liste” aynı gün web sitemizde yayınlanmıştır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca adaylar, üç iş günü içerisinde “Geçici Liste”ye itirazda bulunmuşlardır. İtirazlarla ilgili yapılan değerlendirme neticesinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulup kesinleştirilmiştir. Tüm ilgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Bilgi


Yayın: 06.02.2020
SINAV TARİHİ ERTELEMESİ
KHK Web Haber:

Telekomünikasyon Dairesi kadrosunda bulunan ve 20/2019 ile 21/2019 sayılı Genelgeler ile münhal ilan edilen III. Derece Mali Şube Amiri ve I. Derece Bilgisayar Operatörü mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının 19 Şubat, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

1 Mart, 2020 tarihinde girecek olan seçim yasakları nedeniyle, söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları yapılsa dahi, terfi işlemlerinin tamamlanmasına imkan bulunmadığından,  III. Derece Mali Şube Amiri ve I. Derece Bilgisayar Operatörü mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavları 14 Mayıs, 2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 02.07.2019
YAZILI SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı I. Derece Kimyager 05.05.2020 22/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Meydan Haberleşme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019
Telekomünikasyon Dairesi III. Derece Mali Şube Amiri 14.05.2020 20/2019
Telekomünikasyon Dairesi I. Derece Bilgisayar Operatörü 14.05.2020 21/2019
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 17.05.2020 TIKLAYINIZ
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Atölye Şefi 17.05.2020 69/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Kan Bankası Şube Amiri 20.05.2020 37/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. Derece Adli Tıp Uzmanı 20.05.2020 65/2019
Hayvancılık Dairesi I. Derece Su Ürünleri Uzmanı 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi I. Derece Baş Mühendis 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi II. Derece Kıdemli Hayvancılık Teknisyeni 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi III. Derece Şube Amiri 28.05.2020 43/2019
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. Derece Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şube Amiri 03.06.2020 41/2019
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. Derece Besin Analizleri Şube Amiri 03.06.2020 41/2019
Maliye Bakanlığı III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı 09.06.2020 70/2019
İstatistik Kurumu III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı 14.06.2020 3/2020
İstatistik Kurumu III. Derece Analist/Programcı 14.06.2020 3/2020
Sivil Havacılık Dairesi III. Derece Elektronik Mühendisi 21.06.2020 66/2019
Sivil Havacılık Dairesi III. Derece Makine Mühendisi 21.06.2020 66/2019
Sivil Havacılık Dairesi IV. Derece Teknisyen (Makine) 21.06.2020 66/2019
Sivil Havacılık Dairesi IV. Derece Teknisyen (Elektrik - Elektronik) 21.06.2020 66/2019
Hayvancılık Dairesi III. Derece II. Sınıf Mühendis 05.07.2020 46/2019
Su İşleri Dairesi III. Derece Makine ve İkmal Şube Amiri 09.07.2020 55/2019
Tanıtma Dairesi I. Derece Tanıtma Memuru 09.07.2020 58/2019
Trafik Dairesi I. Derece Kıdemli Maliye ve Vezne Memuru 18.07.2020 56/2019
Trafik Dairesi I. Derece Tahsilat Memuru 18.07.2020 56/2019
Trafik Dairesi II. Derece Tahsilat Memuru 18.07.2020 56/2019
Trafik Dairesi I. Derece Kıdemli Baş Teknisyen 18.07.2020 56/2019
Trafik Dairesi III. Derece Trafik Hizmetleri Şube Amiri 18.07.2020 57/2019
Mahkemeler I. Derece Mukayyit 19.07.2020 52/2019
Mahkemeler II. Derece Mukayyit 19.07.2020 52/2019
Mahkemeler I. Derece Mahkeme Memuru 19.07.2020 52/2019
Mahkemeler II. Derece Mahkeme Stenografı 19.07.2020 52/2019
Mahkemeler II. Derece Tebliğ ve İcra Memuru 19.07.2020 52/2019
Mahkemeler I. Derece Ambar Memuru 19.07.2020 52/2019
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Müfettiş 25.07.2020 67/2019
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Genel Ecza Deposu Memuru 25.07.2020 67/2019
İlaç ve Eczacılık Dairesi II. Derece İmalat Yardımcısı 25.07.2020 68/2019
İçişleri Bakanlığı I. Derece Maliye ve Muhasebe Memuru 06.10.2020 45/2019
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. Derece Denetim Memuru 06.10.2020 60/2019
Turizm Planlama Dairesi III. Derece Turizm Planlama Memuru 11.10.2020 75/2019
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi IV. Derece Denetim Memuru 11.10.2020 77/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri III. Derece Şube Amiri 13.10.2020 54/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri I. Derece Baş Mühendis 13.10.2020 53/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi I. Derece Tarım ve Hayvancılık Baş Teknisyeni 13.10.2020 53/2019
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. Derece Sıhhiye Müfettişi 15.10.2020 71/2019
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. Derece Eczacı Kalfası 15.10.2020 71/2019
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. Derece Eczacı Kalfası 15.10.2020 71/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Hematoloji Laboratuvarı Şube Amiri 20.10.2020 74/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Tıbbi Kimyager-Biyolog-Biyokimyager-Mikrobiyolog 22.10.2020 59/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi II. Derece Teknisyen 22.10.2020 61/2019
Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu II. Derece Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkan Yardımcısı 11.11.2020 79/2019
Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu III. Derece Maliye Baş Müfettişi 11.11.2020 79/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece Arkeolog 14.11.2020 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece Mimar 14.11.2020 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi III. Derece İnşaat Mühendisi 14.11.2020 73/2019
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi IV. Derece Müze Memuru 14.11.2020 73/2019
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Tapu Sorumlusu 19.11.2020 76/2019
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Kadastro Sorumlusu 19.11.2020 76/2019
Tapu ve Kadastro Dairesi I. Derece Harita Sorumlusu 19.11.2020 76/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefi 26.11.2020 78/2019
Planlama ve İnşaat Dairesi III. Derece Mimar 29.11.2020 72/2019
Planlama ve İnşaat Dairesi III. Derece İnşaat Mühendisi 29.11.2020 72/2019

Yayın: 21.01.2020
IV. Derece Muhafız ile IV. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru Münhallerinin Yazılı Yarışma Sınavları Ertelendi
KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda bulunan ve 49/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Muhafız mevkii ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği kadrosunda bulunan ve 32/2019 sayılı Genelge ile ilan münhal edilen IV. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru mevkiinin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 14.01.2020
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
28 - 29 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri 14 Ocak, 2020 Salı günü verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 10.01.2020
DUYURU
KHK Web Haber:

31/2019 numaralı genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Mahkeme Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Konu münhale yapılan müracaatların kadronun aranan nitelikleri açısından yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda IV. Derece Mahkeme Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 18 Ocak 2020 Cumartesi gününe ertelenmesine karar verilmiştir.

Yayın: 08.01.2020
SINAV TARİHİ ERTELEMESİ
KHK Web Haber:

Aşağıda kurum adı, kadro adı ve genelge numarası verilen kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kurum Adı

Kadro Adı

Genelge No

Şehir Planlama Dairesi

I. Derece Baş Mimar

54/2018

Mahkemeler

IV. D. Ambar Memuru

31/2019

Mahkemeler

IV. D. Tebliğ ve İcra Memuru

31/2019

Trafik Dairesi

III. Derece Mühendis

35/2019

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

III. Derece II. Sınıf Mühendis

38/2019

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Köy Kadın Kursu Öğretmeni

  

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

II. D. Müdür Muavini

24/2019


Yayın: 02.01.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Su İşleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 36/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Teknisyen mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 5 Ocak, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, müracaatçıların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, konu münhal kadronun yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 25.12.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda bulunan III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı mevkisi 47/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmiştir.

Yüksek Mahkeme, 24 Aralık 2019 tarih ve YMŞ.0.00-532/02-19-E.1585 sayılı yazıyla, söz konusu kadronun hizmet şemasında bir hata olduğunun fark edilmesi nedeniyle düzeltme yapılacağını belirtmiş ve   III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı münhalinin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüş ve söz konusu münhal iptal edilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 13.12.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kadrosunda bulunan III. Derece Psikolog, III. Derece Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru, III. Derece Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru ile III. Derece Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru mevkileri 49/2015 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Söz konusu mevkilerle ilgili uzun süredir çeşitli Bakanlarla temasa geçildiği, Bakanlıklarla yazışmalar yapıldığı halde Bakanlık tarafından yasal mevzuatta yapılması gereken değişiklikler yapılmadığından, 12.01.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan yazılı yarışma sınavları iptal edilerek, Bakanlığın söz konusu kadroların doldurulmasıyla ilgili talebi iade edilmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 10.12.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kültür Dairesi kadrosunda bulunan ve 57/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Kültür Merkezi Yönetmeni ve II. Derece Teknisyen mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 17 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, bazı adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, her iki sınav da ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.


Yayın: 28.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Basımevi kadrosunda bulunan ve 52/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf Matbaacı mevkiiyle ilgili 11 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavı görülen lüzum üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.


Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlk atama ve/veya yükselme yeri kadrolarının doldurulmasına yönelik Kurumlardan gelen taleplerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilebilmesi için, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması, sonrasında ise münhal ilan edilecek kadrolarla ilgili talep yazılarının Komisyonumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmak üzere talepte bulunulan boş kadroların takvim yılı sonuna kadar münhal ilan edilmemesi durumunda sözkonusu mevkilerle ilgili tüm yazışmaların (yetki ve talep dahil) geçersiz olacağı malumunuzdur.

Bu bağlamda, Komisyonumuzun yoğun iş yükü de gözönünde bulundurularak, münhal ilanı için gerekli yazışma ve hazırlıkların yapılabilmesi adına, 2019 yılı sonuna dek ilan edilecek kadrolar için taleplerin en geç 10 Aralık, 2019 tarihine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra tarafımıza iletilecek talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
ÆGenelge

Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda bulunan ve 53/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Veznedar ve I. Derece Ambar Emini mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 21 Kasım, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, söz konusu sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 25.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 26 Eylül, 2019 tarihinde ilan edilen 6 adet Köy Kadın Kursu Öğretmeni ile 18/2019 numaralı genelgemizle ilan edilmiş olan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarının 19 Ocak, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ayni gün yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarından dolayı, sınav merkezileri dolu olacağından, Komisyonumuz tarafından yapılacak olan Köy Kadın Kursu Öğretmeni yazılı yarışma sınavı ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 26 Ocak, 2020 Pazar günü gerçekleşecektir.
ÆGenelge

Yayın: 17.10.2019
KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
YÜKSELME YERİ MÜNHALLERİ
İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda bulunan III. Derece Bölge Teftiş Şube Amiri,            III. Derece Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri ve III. Derece Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri mevkileri 38/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, 23 Eylül, 2019 tarih ve KŞM.0.00-634/01-19-E.1062 sayılı yazıyla, şu anda yürürlükte olan Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhallerin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 17.10.2019

I. DERECE TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ

MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkii 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 30 Eylül, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.6472 sayılı yazıyla, 31/2000 sayılı Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 03.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 59/2018 sayılı genelge ile münhal ilan edilen III. Derece 3’üncü Sekreter mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 6 Ekim, 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi, söz konusu sınav ile ilgili açılan YİM:168/2019 sayılı davada ara emri kararı verdiği cihetle, 6 Ekim, 2019 tarihindeki sınav yapılmayacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 26.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 69/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. D. Doğal Hayat Şube Amiri, III. D. Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri, III. D. Katı Atık Şube Amiri, III. D. Atık Su Şube Amiri ve I. D. Çevre Teknisyeni mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının 13 Ekim, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Yukarıdaki münhal mevkilerin sınav konularıyla ilgili olarak çelişkiler olduğu yönünde Komisyonumuza bazı iddialarda bulunulmuş, bunun üzerine Komisyonumuz, sınavların zamanında ve sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi için ilgili Bakanlıktan görüş talep etmiştir.  Ancak bahse konu iddialar hakkında Komisyonumuza herhangi bir görüş belirtilmediğinden, söz konusu yazılı yarışma sınavları süresiz olarak ertelenmiştir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 13.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve gelinen aşamada bugüne kadar  Komisyonumuza ulaştırılmadığından dolayı 3 Ekim , 2019 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar süresiz  ertelenmiştir.


Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda bulunan ve 54/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 1 adet I. Derece Baş Mimar mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019  tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak söz konusu münhale başvuru yapan adayın, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Personel Dairesince kontrol edilerek kurumu tarafından gönderilmesi gereken 3 yıllık  Performans Değerlendirme Formları Komisyonumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Baş Mimar kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 09.08.2019
OMBUDSMAN MÜDÜRÜ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) kadrosunda bulunan ve 39/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Müdür mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, öğretmen sınavlarının ileriye alınmasından ötürü bazı sınavların ertelenme durumu ortaya çıktığından, yapılan yeni düzenlemede II. Derece Müdür kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 29.07.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan Köy Kadın Kursu Öğretmenliği ile ilgili 11 Ekim, 2017 tarihinde münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5 Temmuz, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-197532/02-E.1794 sayılı yazısıyla, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 05.07.2019
ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 35/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Çevre Mühendisi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, sınava başvuran kişilerden bazıları avukatları vasıtasıyla sınav konuları arasında yer alan mevzuatla ilgili çelişkiler olduğunu iddia ettiklerinden, konuyla ilgili Kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, durum açıklığa kavuşuncaya değin sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı