SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Sosyal Sigortalar Dairesi (23.07.19) Sosyal Sigortalar Dairesi (18.07.19)
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Sosyal Hizmetler Dairesi
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Turizm Planlama Dairesi
Çalışma Dairesi

Arşiv
YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Tanıtma Dairesi I. Derece Tanıtma Memuru 25.07.2019 Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlık) I. Derece İnşaat Mühendisi 25.07.2019 Meteoroloji Dairesi I. Derece İstidlalci Yardımcısı 23.07.2019 Meteoroloji Dairesi III. Derece Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri 23.07.2019 Meteoroloji Dairesi III. Derece II. Sınıf Teknisyen 23.07.2019 Veteriner Dairesi I. Derece Baş Veteriner Hekim 21.07.2019 Dışişleri Dairesi I. Derece 1’inci Sekreter 21.07.2019 Tarımsal Araştırma Enstitüsü I.D. Değerlendirme, Ekonomi ve İsta. Araşt. Uzmanı 18.07.2019 Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. Derece Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı 18.07.2019 Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. Derece Araştırma Teknisyeni 18.07.2019
YAZILI SINAV SONUÇLARI

III. Derece I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni III. Derece Çevre Sağlığı Şube Amiri III. D. Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri II. Derece Eczacı Kalfası III. D. Resmi Kabz İş. ve Şirk. Mem.(Kesin)
III. D. Sınai Mülkiyet Memuru(Kesin)
III. D. Sınai Mülkiyet Şubesi Amiri(Kesin)
III. D. Mühendis (Telekomünikasyon D.) I. D. Mühendis (Telekomünikasyon D.)
II. D. Uluslararası Operatör I. D. Uluslararası Operatör II. D. Telekomünikasyon Memuru I. D. Telekomünikasyon Memuru II. D. Teknisyen (Telekomünikasyon D.) I. D. Teknisyen (Telekomünikasyon D.) I. D. Muhasebe Amir Yardımcısı (Kesin) III. Derece Muhasebe Amiri (Kesin) I. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi (Kesin) I. D. Sosyal Sigortalar Memuru (Kesin) II. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi (Kesin) I.D. Sosyal Sigorta Bölge Amir Yar.(Kesin) 


III. D. Sosyal Sigorta Bölge Amiri (Kesin)
I. Derece Odacı - Şoför (Kesin)
Müdür Muavini (Tur.Ta. ve Pa.D)(Kesin)
Denetim Memuru (Tur.Ta. ve Pa.D)(Kesin)
Eğitmen (Tur. Ta. ve Pa. D)(Kesin)
Turizm Tanıtma ve Paz. Mem.(Kesin)
III. D. Resmi Kabz İş. ve Şirk. Mem.(Geçici)
III. D. Sınai Mülkiyet Memuru(Geçici)
III. D. Sınai Mülkiyet Şubesi Amiri(Geçici)
III. Derece Cezaevi Amiri
II. D. Müdür Muavini (Kesin)
I. D. Mimar/İnşaat Mühendisi (Kesin)
I. D. Turizm Planlama Memuru (Kesin)
I. D. Teknisyen (Mimari) (Kesin)
IV. Derece Katip Yardımcısı (Kesin)
Şube Amiri (Hazine ve Muh. D.) (Kesin)
I.D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. Derece Pratisyen Hekim (Kesin)
Yataklı Ted. Kur.Hem. Şube Amiri (Kesin)
Hemşirelik Şube Amiri (Kesin)
Hastane Şube Amiri (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 17.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Sosyal Sigortalar Dairesi kadroları altında bulunan ve web sitemizde 18 Temmuz, 2019 Perşembe günü yapılacağı duyurulan mevkiilerin sözlü mülakatları, saat 10:30 da başlamak üzere 19 Temmuz, 2019 Cuma gününe ertelenmiştir. İlgililere önemle duyrulur.


Yayın: 09.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılması planlanıp sözlü mülakatı web sayfamızda yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarından II. Derece Pratisyen Hekim, II. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi, I. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi mevkileri için Sağlık Bakanlığına yaptığımız ısrarlı talebe rağmen görev yerleri gönderilmediğinden söz konusu mülakatlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 05.07.2019
ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 35/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Çevre Mühendisi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, sınava başvuran kişilerden bazıları avukatları vasıtasıyla sınav konuları arasında yer alan mevzuatla ilgili çelişkiler olduğunu iddia ettiklerinden, konuyla ilgili Kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, durum açıklığa kavuşuncaya değin sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 02.07.2019
YAZILI SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Değerlendirme, Ekonomi ve İstatistik Araştırma Uzmanı  18.07.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı 18.07.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Araştırma Teknisyeni 18.07.2019 66/2018
Dışişleri Dairesi I. D. 1'inci Sekreter 21.07.2019 60/2018
Veteriner Dairesi I. D. Baş Veteriner Hekim 21.07.2019 65/2018
Meteoroloji Dairesi III. D. Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri 23.07.2019 2/2016
Meteoroloji Dairesi III. D. II. S. Teknisyen 23.07.2019 67/2016
Meteoroloji Dairesi I.D.İstidlalci Yardımcısı 23.07.2019 67/2016
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlıklar) I. D. İnşaat Mühendisi 25.07.2019 12/2016
Tanıtma Dairesi I. D. Tanıtma Memuru 25.07.2019 20/2016
Kamu Hizmeti Komisyonu Üst Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Alt Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Orta Düzey Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Şehir Planlama Dairesi I. D. Baş Mimar 29.09.2019 54/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Mimar 29.09.2019 55/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Şehirci 29.09.2019 55/2018
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)  II. D. Müdür 29.09.2019 39/2018
Sosyal Hizmetler Dairesi III. D. II. S. Sosyal Hizmet Memuru 29.09.2019 16/2019
Merkezi Cezaevi III. D. Elektrikçi 02.10.2019 36/2016
Karayolları Dairesi II. D. Teknisyen (İnşaat) 02.10.2019 59/2016
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı III. D. Plan ve Proje Koordinasyon Amiri 02.10.2019 61/2016
Tapu ve Kadastro Dairesi II. D. Müdür Muavini 03.10.2019 47/2016
Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 06.10.2019 59/2018
Çevre Koruma Dairesi III. D. Doğal Hayat Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevresel Etki  Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Katı Atık Şube Amiri  13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Atık Su Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi I. D. Çevre Teknisyeni 13.10.2019 69/2016
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 15.10.2019 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 15.10.2019 34/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 17.10.2019 39/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 17.10.2019 43/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 17.10.2019 46/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Romorkör Makinisti 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I. D. Liman Makine Operatörü 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I D. Romorkör Kaptanı 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi II. D. I. S. Maliye Memuru 20.10.2019 62/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 27.10.2019 47/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 03.11.2019 62/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Terzi 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Sıhhi Tesisatçı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi I. D. Kıdemli Cezaevi Amir Yrd. 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Cezaevi Amir Yardımcısı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Erkek Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Kadın Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru 12.11.2019 7/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Veznedar 21.11.2019 53/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Ambar Emini 21.11.2019 53/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Bölge Teftiş Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Eğitim,İstatistik ve Araştırma Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Devlet Basımevi II. D. I. S. Matbaacı 11.12.2019 52/2018
Devlet Basımevi II. D. Bilgisayar Operatörü 11.12.2019 52/2018
Kültür Dairesi II. D. Teknisyen 17.12.2019 57/2018
Kültür Dairesi I. D. Kültür Merkezi Yönetmeni 17.12.2019 57/2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Psikolog 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 12.01.2020 49/2015

Yayın: 27.06.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 40/2018 sayılı genelge ile yayınlanan III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri mevkiinin münhal duyurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından bir kamu sağlık çalışanına tebliğ edilmediği nedeniyle Komisyonumuza ulaşan itiraz sonucunda söz konusu münhal ilanı için başvurular, 25 Haziran, 2019 tarih ve 14/2019 sayılı genelge ile 12 Temmuz, 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak itiraz eden kişinin başvuru belgelerinde yapılan incelemede, söz konusu kadronun aranan niteliklerine haiz olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemede, aranan niteliklere haiz olup da başvuru yapabilecek başka aday da bulunmadığı tespit edildiği cihetle, sınavın ertelenme gerekçesi ortadan kalkmış olup, sınav daha önce belirlendiği gibi 14 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆGenelge

Yayın: 27.06.2019

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ

II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 67/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 26 Haziran, 2019 tarih ve EEB.0.00-532/02-19-E.1040 sayılı yazısıyla,  söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

                                                                                                                   

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 27.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve daire müdürünün iş yoğunluğundan dolayı bu performansları gönderemeyeceğini bildirmesinden dolayı 13 Aralık, 2018 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar ertelenmiştir.


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı