ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Öğretmenlik Sınavı (6 Ekim, 2018) Öğretmenlik Sınavı (7 Ekim, 2018)  
ÖĞRETMENLİK MÜNHAL İLANI

Öğretmenlik
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Mahkemeler 
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Öğretmenlik (22-23 Eylül, 2018)
Mesul Hemşire (Kesin)
I. D. Öğretmen Hemşire (Kesin)


II. D. Öğretmen Hemşire (Kesin)
Makine Mühendisi (Su İşleri D.) (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 20.09.2018
ÖĞRETMENLİK MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
22 ve 23 Eylül, 2018 tarihlerinde yapılacağı duyurulan öğretmenlik sınavları ile ilgili tarihler yeniden düzenlenmiş olup, nihai şekli aşağıdaki linkte belirtildiği şekildedir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarihleri

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunup10/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Yüksek Hemşire ve IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni ile Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda bulunup11/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Eczacı kadrolarıyla ilgili yazılı yarışma sınavları 30 Eylül, 2018 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer, saat ve sınavla ilgili ayrıntılar, en erken zamanda web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 15.08.2018
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
28 - 29 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 10.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Daha önce muhtemel sınav tarihi 17 Temmuz, 2018 olarak duyurulan Talim ve Terbiye Dairesi kadrosundaki I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhaline başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Kurumumuza ulaştırılmadığından, Bakanlıkla yapılan sözlü istişare sonrasında Formların en kısa süre içerisinde Kurumumuza gönderileceği teyit edilerek, sınavın 25 Temmuz, 2018 tarihine ertelendiği 2 Temmuz, 2018 tarihinde web sitemizden duyurulmuştu.

Ancak gelinen aşamada başvuru sahiplerinden Özen Topçu’ya ait Sicil Formlarının doldurtulamadığına ilişkin bilgi, bir yazı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Komisyonumuza iletildiği cihetle söz konusu sorun Bakanlıkça yasal açıdan giderilinceye kadar I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhali ile ilgili yazılı yarışma sınavı ertelenmiştir.

Yayın: 03.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Muhtemel sınav programında 25 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı Kurumumuzdan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 29.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi kadrolarında bulunan ve 1/2018 sayılı Genelge ile doldurulmak üzere münhal ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavının 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Münhal kadroya başvuru yapan kamu görevlilerinden birine Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda münhal kadronun hizmet şemasındaki aranan nitelikler kısmında yer alan “Personel Dairesinde” çalışmış olmak koşuluna haiz olmadığı nedeniyle sınava katılamayacağı yönünde bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu kamu görevlisi Anayasa Mahkemesi’nin 14/1989 sayılı dava ile ilgili vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek sınava çağrılması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştur.  

Kamu Hizmeti Komisyonu gelinen aşamada konuyu inceleyip bir karar vereceğinden, 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 26.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Planlama Örgütü kadrosunda bulunan ve 14/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 10 adet III. Derece Planlama Memuru kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının daha önce yayınlanan muhtemel sınav programında 15 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kadro için aranan öğrenim koşullarının farklılığı ve benzer bölümlerin bazı öğretim kurumlarında farklı farklı adlandırılmaları, başvuruların değerlendirilmesi açısından bazı zorluklar meydana getirmiş ve uzman kurumlardan görüş alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle III. Derece Planlama Memuru (ilk atama) ve ayni tarihte yapılması öngörülen I. Derece Planlama Uzmanı (terfi) yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi işlemler tamamlandıktan sonra web sitemizden duyurulacaktır.

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı