SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Çalışma Dairesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Arşiv
YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları
Arşiv
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Hazine ve Muhasebe Dairesi
YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitlik D. II. Derece Müdür Muavini 30.06.2019 Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitlik D. III. Derece Sınai Mülkiyet Şubesi Amiri 30.06.2019 Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitlik D. III. Derece Sınai Mülkiyet Memuru 30.06.2019 Resmi Kabz Mem. ve Mukayyitlik D. III. D. Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Memuru 30.06.2019
Merkezi Cezaevi III. Derece Cezaevi Amiri 26.06.2019
Sosyal Sigortalar Dairesi III. Derece Sosyal Sigorta Bölge Amiri 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi III. Derece Muhasebe Amiri 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi I. Derece Sosyal Sigortalar Bölge Amir Yardımcısı 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi II. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi I. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi I. Derece Sosyal Sigortalar Memuru 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi I. Derece Muhasebe Amir Yardımcısı 23.06.2019 Sosyal Sigortalar Dairesi I. Derece Odacı - Şoför 23.06.2019 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. Derece Müdür Muavini 19.06.2019 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. Derece Denetim Memuru 19.06.2019 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. Derece Eğitmen 19.06.2019 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Mem. 19.06.2019 
YAZILI SINAV SONUÇLARI

IV. Derece Katip Yardımcısı (Kesin)
II. D. Müdür Muavini
I. D. Mimar/İnşaat Mühendisi
I. D. Turizm Planlama Memuru
I. D. Teknisyen (Mimari)
Şube Amiri (Hazine ve Muh. D.) (Kesin)
Baş Kılavuz ve Liman Başkanı (Kesin) I. Derece Kılavuz-Kaptan (Kesin)
I.D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Kesin)
II. Derece Pratisyen Hekim (Kesin)
Yataklı Ted. Kur.Hem. Şube Amiri (Kesin)
Hemşirelik Şube Amiri (Kesin)
Hastane Şube Amiri (Kesin)
I. Derece Klinik Psikoloğu (Kesin)
III. Derece Eczacı (YTKD) (Kesin)
IV. Derece Katip Yardımcısı (Geçici) Baş Kılavuz ve Liman Başkanı (Geçici) I. Derece Kılavuz-Kaptan (Geçici Şube Amiri (Hazine ve Muh. D.) (Geçici)III. Derece Eczacı (SSD) (Kesin)
I. Derece Teknisyen (Kesin)
III. Derece Şube Amiri (Kesin)
III. D. Elekt. ve Makine Şube Amiri (Kesin)
I.D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Geçici)
II. D. Sağlık Mer. Sorumlu Hekimi (Geçici)
II. Derece Pratisyen Hekim (Geçici)
Yataklı Ted. Kur.Hem. Şube Amiri (Geçici)
Hemşirelik Şube Amiri (Geçici)
Hastane Şube Amiri (Geçici)
I. Derece Klinik Psikoloğu (Geçici)
III. Derece Eczacı (YTKD) (Geçici)
III. Derece Eczacı (SSD) (Geçici)
I. Derece Teknisyen (Geçici)
III. Derece Şube Amiri (Geçici)
III. D. Elekt. ve Makine Şube Amiri (Geçici)
III. Derece Kadastro Memuru (Kesin)
III. Derece Tapu Memuru (Kesin)
Maliye ve Muhasebe Memuru (Kesin)
 
Arşiv
Yayın: 27.05.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Turizm Planlama Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve yazılı yarışma sınavları 13 Haziran, 2019 tarihinde yapılacak olan I. Derece Müdür Muavini, I. Derece Mimar/İnşaat Mühendisi ve I. Derece Turizm Planlama Memuru mevkilerinin sınav konuları arasında belirtilen “Kira Tüzüğü”nün adının Komisyonumuza Bakanlık tarafından sehven hatalı olarak gönderildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu münhal kadroların sınav konuları arasında yer alan “Kira Tüzüğü” kaldırılarak “Turizm Amaçlı Kamu Emlaki Kira Tüzüğü” olarak düzeltilmiştir. Tüm adaylara önemle duyurulur.

Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

                                               

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.

Yayın: 14.05.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 61/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Eczacı Kalfası kadrosunun müracaat süresinin uzatılmasına ilişkin, aşağıdaki duyurunun yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 17.04.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. D. Müdür Muavini 19.06.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Memuru 19.06.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Eğitmen 19.06.2019 63/2016
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. D. Denetim Memuru 19.06.2019 63/2016
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Sosyal Sigorta Bölge Amiri 23.06.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi III. D. Muhasebe Amiri 23.06.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Bölge Amir Yardımcısı 23.06.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Muhasebe Amir Yardımcısı 23.06.2019 46/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Memuru 23.06.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi 23.06.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi II. D. Sosyal Sigortalar Müfettişi 23.06.2019 47/2018
Sosyal Sigortalar Dairesi I. D. Odacı-Şöför 23.06.2019 47/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Cezaevi Amiri 26.06.2019 43/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi III. D. Sinai Mülkiyet Şubesi Amiri 30.06.2019 45/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi II. D. Müdür Muavini 30.06.2019 67/2018
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi III. D. Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Memuru 30.06.2019 7/2019
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukkayitlik Dairesi III. D. Sinai Mülkiyet Memuru 30.06.2019 7/2019
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Mühendis 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Teknisyen 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Uluslararası Operatör 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Uluslararası Operatör 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Telekomünikasyon Memuru 07.07.2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi III. D. Mühendis 07.07.2019 63/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Eczacı Kalfası 14.07.2019 61/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri 14.07.2019 40/2018
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi III. D. Çevre Sağlığı Şube Amiri 16.07.2019 4/2015
Hayvancılık Dairesi III. D. I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni 16.07.2019 57/2015
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Değerlendirme, Ekonomi ve İstatistik Araştırma Uzmanı  18.07.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı 18.07.2019 66/2018
Tarımsal Araştırma Enstitüsü I. D. Araştırma Teknisyeni 18.07.2019 66/2018
Dışişleri Dairesi I. D. 1'inci Sekreter 21.07.2019 60/2018
Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 21.07.2019 59/2018
Meteoroloji Dairesi III. D. Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri 23.07.2019 2/2016
Meteoroloji Dairesi III. D. II. S. Teknisyen 23.07.2019 67/2016
Meteoroloji Dairesi I.D.İstidlalci Yardımcısı 23.07.2019 67/2016
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlıklar) I. D. İnşaat Mühendisi 25.07.2019 12/2016
Tanıtma Dairesi I. D. Tanıtma Memuru 25.07.2019 20/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevre Mühendisi 27.07.2019 35/2018
36/2018 (Düzeltme)
Kamu Hizmeti Komisyonu Üst Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Alt Düzey Yeterlik Sınavı 27.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Orta Düzey Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Kamu Hizmeti Komisyonu Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 28.07.2019  
Merkezi Cezaevi III. D. Elektrikçi 30.07.2019 36/2016
Karayolları Dairesi II. D. Teknisyen (İnşaat) 30.07.2019 59/2016
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı III. D. Plan ve Proje Koordinasyon Amiri 30.07.2019 61/2016
Tapu ve Kadastro Dairesi II. D. Müdür Muavini 02.08.2019 47/2016
Veteriner Dairesi I. D. Başveteriner Hekim 02.08.2019 65/2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Psikolog 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 03.08.2019 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 03.08.2019 49/2015
Şehir Planlama Dairesi I. D. Baş Mimar 04.08.2019 54/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Mimar 04.08.2019 55/2018
Şehir Planlama Dairesi III. D. II. S. Şehirci 04.08.2019 55/2018
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)  II. D. Müdür 06.08.2019 39/2018
Çevre Koruma Dairesi III. D. Doğal Hayat Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Çevresel Etki  Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Katı Atık Şube Amiri  13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi III. D. Atık Su Şube Amiri 13.10.2019 69/2016
Çevre Koruma Dairesi I. D. Çevre Teknisyeni 13.10.2019 69/2016
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 15.10.2019 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 15.10.2019 34/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 17.10.2019 39/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 17.10.2019 43/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 17.10.2019 46/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 20.10.2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Romorkör Makinisti 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I. D. Liman Makine Operatörü 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi I D. Romorkör Kaptanı 20.10.2019 62/2018
Limanlar Dairesi II. D. I. S. Maliye Memuru 20.10.2019 62/2018
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 24.10.2019 50/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 27.10.2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 27.10.2019 47/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 30.10.2019 56/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 03.11.2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 03.11.2019 62/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Terzi 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Sıhhi Tesisatçı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi I. D. Kıdemli Cezaevi Amir Yrd. 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi II. D. Cezaevi Amir Yardımcısı 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Erkek Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Merkezi Cezaevi III. D. Kıdemli Kadın Gardiyan 10.11.2019 51/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru 12.11.2019 7/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Veznedar 21.11.2019 53/2018
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Ambar Emini 21.11.2019 53/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Bölge Teftiş Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Kooperatif Şirketler Mukayyitliği III. D. Eğitim,İstatistik ve Araştırma Şube Amiri 29.11.2019 38/2018
Devlet Basımevi II. D. I. S. Matbaacı 11.12.2019 52/2018
Devlet Basımevi II. D. Bilgisayar Operatörü 11.12.2019 52/2018
Kültür Dairesi I. D. Kültür Merkezi Yönetmeni 17.12.2019 57/2018
Kültür Dairesi II. D. Teknisyen 17.12.2019 57/2018

Yayın: 09.04.2019
BAŞSAĞLIĞI
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu'nda üyelik ve başkanlık görevini yürütmüş kıymetli insan Mustafa Raif Birman’ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Güncelleme: 05,04,2019
Yayın: 03.04.2019
DUYURU
KHK Web Haber:
Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini münhal yerleri aşağıdaki gibidir.

Okul Müdürü Münhal Yerleri

Okul Müdür Muavini Münhal Yerleri

1. Demokrasi Ortaokulu

2. Esentepe Ortaokulu

3. Şht. Zeka Çorba Ortaokulu

4. Lefke Gazi Lisesi

5. Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu

6. Cumhuriyet Lisesi

7. İskele Ticaret Lisesi

1. Bayraktar Türk Maarif Koleji (1)

2. Bayraktar Ortaokulu (1)

3. Lefkoşa Türk Lisesi (1)

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji (4)

5. Bekirpaşa Lisesi (3)

6. Anafartalar Lisesi (3)

7. Kurtuluş Lisesi (2)

8. Canbulat Özgürlük Ortaokulu (1)

9. Çanakkale Ortaokulu (1)

10. Polatpaşa Lisesi (1)

11. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi (1)

12. Mehmetçik Ortaokulu (1)

13. Esentepe Ortaokulu (1)

14. Şht. Turgut Ortaokulu (1)

15. Haydarpaşa Ticaret Lisesi (1)

16. Haspolat Meslek Lisesi (1)

17. Gazimağusa Meslek Lisesi (2)

18. Gazimağusa Ticaret Lisesi (1)

19. İskele Ticaret Lisesi (1)

20. Cengiz Topel End. Meslek Lisesi (1)

21. Dr. Fazıl Küçük End. Meslek Lisesi (1)

22. Güzelyurt Meslek Lisesi (1)


Yayın: 29.03.2019
İLKOKUL MÜDÜRÜ VE İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 29 Mart, 2019 tarih ve İÖD.0.00-532/01-19-E.1953 sayılı talebinde yer alan ek yetki doğrultusunda, İlkokul Müdürü için 9 olan münhal sayısı 1 adet artırılarak toplam münhal adedi 10, İlkokul Müdür Muavini için 3 olan münhal sayısı ise 2 adet artırılarak toplam münhal adedi 5 olmuş ve söz konusu kadroların münhal yerleri aşağıdaki şekliyle kesinleşmiştir.

İlkokul Müdürü Münhal Yerleri

İlkokul Müdür Muavini Münhal Yerleri

1. Balıkesir – Meriç İlkokulu

2. Değirmenlik İlkokulu

3. Dipkarpaz İlkokulu

4. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

5. Fikri Karayel İlkokulu

6. Karşıyaka Merkez İlkokulu

7. Şht. Mehmet Eray İlkokulu

8. Şht. Salih Terzi İlkokulu

9. Vadili İlkokulu

10. Gaziköy Anaokulu

1. Alsancak İlkokulu

2. Çatalköy İlkokulu

3. Şht. Mehmet Eray İlkokulu

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu

5. Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu


Yayın: 25.01.2019
DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 6 adet Okul Müdürü ve 21 adet Okul Müdür Muavini ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 1 adet Okul Müdürü ve 7 adet Okul Müdür Muavini mevkileri için 4/2019 numaralı Genelgemiz ile münhal ilan edilmiştir. Söz konusu Genelge’nin “Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Münhalleri” başlıklı 1. Kısmında yer alan münhal yerleri “Muhtemel Münhal Yerleri” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayın: 23.01.2019
CEZAEVİ AMİRİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Merkezi Cezaevi kadrosunda bulunan ve 43/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Cezaevi Amiri mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Ocak, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, söz konusu kadroya başvuran adayın 5 Aralık, 2016 tarihinde Merkezi Cezaevi Müdürü mevkiine üçlü kararname ile atandığı ve 25 Temmuz, 2018 tarihinde ise yine üçlü kararname ile görevden alındığı cihetle adayın Üst Kademe Yöneticiliği yaptığı süreyi kapsayan ve münhal mevki için gerekli olan 2016 ve 2017 yıllarına ait Performans Değerlendirme Formları doldurulmamış olup yalnızca 2015 yılına ait Performans Değerlendirme Formları Kamu Hizmeti Komisyonuna gönderilmiştir. Adayın yazılı sınava çağrılabilmesi için gerekli olan ve üst kademe yöneticiliği yaptığı için doldurulmayan Performans Değerlendirme Forumlarıyla ilgili hukuki bir sorun hasıl olmuş ve konu ile ilgili 23 Ocak, 2019 tarih ve KHK/0/00/1/69/4/19-410 sayılı yazı ile KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu, gelecek olan hukuki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacağından, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 27.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve daire müdürünün iş yoğunluğundan dolayı bu performansları gönderemeyeceğini bildirmesinden dolayı 13 Aralık, 2018 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar ertelenmiştir.

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı