YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Devlet Laboratuvarı Dairesi Sosyal Sigortalar Dairesi Bütçe Dairesi
Ticaret Dairesi
Yüksek Yön. Denetçisi (Ombudsman)Sağlık Bakanlığı
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI
Atölye Şefliği (MTÖD) (Kesin)
Sivil Havacılık Dairesi Terfi Sınavları (12-13 Haziran, 2021)
III. Derece Elektronik Mühendisi (İlk Atama)
III. Derece Makine Mühendisi (İlk Atama)
IV. Derece Teknisyen (Elektrik - Elektronik) (İlk Atama)
IV. Derece Teknisyen (Makine) (İlk Atama)
IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (II. Oturum)
IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (Genel Yetenek) (Kesin)
III. Derece Analist/Programcı
III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı
IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (Genel Yetenek) (Geçici)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Kesin)
Atölye Şefliği (MTÖD) (Geçici)
III. D. Yüksek Hemşire (YTKD)(Kesin)
III. D. Yüksek Hemşire (YTKD)(Geçici)
Öğretmenlik Sınav Sonuçları (Geçici)

Arşiv
YAZILI SINAV ÇAĞRILARI
Limanlar Dairesi I. Derece Kılavuz - Kaptan 20.06.2021 İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Genel Ecza Deposu Memuru 20.06.2021 İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Müfettiş 20.06.2021 Telekomünikasyon Dairesi_I. Derece Bilgisayar Operatörü_25.06.2021 (Terfi)
Sayıştay Başkanlığı_II. Derece Uzman Denetçi_25.06.2021 (Terfi)


YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları  
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Sosyal Sigortalar Dairesi
Arşiv
Yayın: 17.05.2021
Güncelleme: 20.05.2021
YAZILI SINAV PROGRAMI
KHK Web Haber:
Aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Limanlar Dairesi I. Derece Kılavuz – Kaptan 20.06.2021 6/2021
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Müfettiş 20.06.2021 5/2021
İlaç ve Eczacılık Dairesi III. Derece Genel Ecza Deposu Memuru 20.06.2021 5/2021
Sayıştay Başkanlığı II. Derece Uzman Denetçi 25.06.2021 36/2020
Telekomünikasyon Dairesi I. Derece Bilgisayar Operatörü 25.06.2021 21/2019
Bütçe Dairesi I. Derece Kıdemli Bütçe Memuru 14.07.2021 11/2021
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) III. Derece Baş Denetçi 14.07.2021 10/2021
Ticaret Dairesi III. Derece Şube Amiri 16.07.2021 12/2020
Ticaret Dairesi II. Derece Ticaret Memuru 16.07.2021 9/2021
Sağlık Bakanlığı I. Derece Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı 16.07.2021 8/2021
Sosyal Sigortalar Dairesi III. Derece Muhasebe Memuru 08.08.2021 14/2021
Sosyal Sigortalar Dairesi III. Derece Aktuarya ve İstatistik İşleri Amiri 08.08.2021 12/2021
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. Derece Pestisit Kalıntı Analizleri Şube Amiri 08.08.2021 13/2021
Gümrük ve Rüsumat Dairesi IV. Derece Muhafız 19.09.2021 49/2019
Gümrük ve Rüsumat Dairesi I. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru 19.09.2021 39/2020
Gümrük ve Rüsumat Dairesi II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru 19.09.2021 39/2020
Gümrük ve Rüsumat Dairesi I. Derece Muhafız 19.09.2021 39/2020
Gümrük ve Rüsumat Dairesi II. Derece Muhafız 19.09.2021 39/2020
Gümrük ve Rüsumat Dairesi III. Derece Muhafız 19.09.2021 39/2020

Yayın: 18.05.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde münhal bulunan ve 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen III. Derece Yüksek Hemşire yazılı sınav sonuçlarının kesin listesi, 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce adaylar tarafından yapılan itirazlar uzmanlarca değerlendirilmiş ve bir soruda gerekli düzenleme yapılarak liste kesinleştirilmiştir. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 12.05.2021
ATÖLYE ŞEFLİĞİ SINAVLARI 30 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 69/2019 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 13 adet Atölye Şefliği kadrosunun yazılı sınavları 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yerleri ve saati, sınav tarihinden birkaç gün önce web sayfamız aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, linkteki tabloda belirtilen konular arasında yer alan “MEVZUAT” kısmından; Anayasa ve Öğretmenler Yasası’na ilaveten aşağıdaki 9 tüzükten de sorumlu olacaklardır.

1. Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Bölüm Şeflikleri Tüzüğü

2. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık Tüzüğü

3. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü

4. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü

5. İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Sınavları Tüzüğü

6. Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetim Tüzüğü

7. Öğretmenler Ek Çalışma Ödeneği Tüzüğü

8. Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü

9. Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü

ÆSınav Konuları ve Ağırlıkları

Yayın: 28.04.2021
HATIRLATMA
KHK Web Haber:

İçinde bulunduğumuz Pandemi nedeniyle ülkemizde zaman zaman yaşanan kısıtlama ve kapanmalardan ötürü “ÖĞRETMENLİK SINAVLARI” dışında, Komisyonumuzca duyurusu yapılan diğer tüm sınavların ileriki bir tarihe alındığı, daha önce web sitemiz aracılığıyla kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Gelinen aşamada münhal kadrolara başvuru yapan adaylardan bazıları, münhal genelgelerinde belirtilen yazılı sınav tarihlerinin yanaştığını ve sınavların yapılıp yapılmayacağı sorusunu Kurumumuza yöneltmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi, genelgelerde yer alan sınav tarihleri Pandemi nedeniyle yaşanan aksamalardan ötürü ileriki tarihlere ertelenmiştir. Yeni sınav programı ileriki günlerde hazırlanıp, web sayfamızdan duyurulacaktır.


Yayın: 20.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Öğretmenlik kadrolarıyla ilgili münhal sayılarının son şekli aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 4.03.2021
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ KADROSUNDA BULUNAN II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 31/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarih ve MTÖ.0.00-532/02-21/E.139 sayılı yazıyla, yasa değişikliği çalışmaları nedeniyle söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 18.02.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Pandemi sebebi ile Sağlık Bakanlığının 5 Ocak 2021 tarih ve SAB.0.00-012/03-21/E.11 sayılı yazısı da dikkate alınarak daha önce sınav duyurusu yapılan tüm sınavlar Komisyonumuz tarafından ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri, Covid-19 Pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Ayrıca Kapanma Süresi içerisinde müracaat süresi sona eren münhallerin müracaat sürelerinin uzatılması ile ilgili Komisyonumuz yeniden değerlendirme yapıp tüm adaylara web sayfamızdan duyurulacaktır.  

Yayın: 22.12.2020
EL SANATLARI ve SERAMİK ALANI ATÖLYE ŞEFLİĞİ MÜNHAL İSMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan El Sanatları ve Seramik Alanı Atölye Şefliği mevkii 69/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 26 Kasım 2020 tarih ve MTÖ.0.00-239-20/E.4109 sayılı yazıyla, söz konusu münhal isminin Seramik Alanı Atölye Şefliği olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan talep Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı