YAZILI SINAV ÇAĞRILARI

 
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Meteoroloji Dairesi
Telekomünikasyon Dairesi

Arşiv
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

Sosyal Sigortalar Dairesi Telekomünikasyon Dairesi Şehir Planlama Dairesi

DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Sivil Havacılık Dairesi Merkezi Cezaevi Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Trafik Dairesi
 
Arşiv
YÜKSELME (İÇE AÇIK) MÜNHAL İLANLARI

Hayvancılık Dairesi Hayvancılık Dairesi Devlet Laboratuvarı Dairesi  
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI

Bilgisayar Operatörü (Devlet Basımevi) Kıdemli Cezaevi Amir Yardımcısı (Kesin) Cezaevi Amir Yardımcısı (Kesin) Kıdemli Kadın Gardiyan (Kesin) Kıdemli Erkek Gardiyan (Kesin) Sıhhi Tesisatçı (Merkezi Cezaevi) (Kesin) Terzi (Merkezi Cezaevi) (Kesin) Muhasebe Memuru(Telekom. D.) IV. D. Teknisyen (Telekomünikasyon D.) Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru (Kesin) II. Derece Ortez-Protez Teknisyeni(Kesin) II. Derece Yüksek Ebe (Kesin) I. Derece Ebe (Kesin) III. Derece Ebe (Kesin) I. D. Kimya Mühendisi (Kesin) II. D. Teknisyen (Kesin) I. D. Mühendis (Jeoloji-Jeofizik) (Kesin) I. D. Jeoloji Mühendisi (Kesin) I. D. Sondaj Mühendisi (Kesin) I. D. Maden Mühendisi (Kesin) I. D. Mimar (Planlama ve İnş. D.) (Kesin) I.D.Teknisyen(Planlama ve İnş. D.)(Kesin) II.D.Teknisyen (Planlama ve İnş. D.)(Kesin) Liman Meteoroloji Sorumlusu (Kesin)
I. Derece Muhasebe Memuru (Kesin) Gözlem ve İklim Sorumlusu (Kesin) Kıdemli Teknisyen (Kesin) Kıdemli İstidlalci (Kesin) Meydan Meteoroloji Sorumlusu (Kesin) Kıdemli Meteoroloji Mühendisi (Kesin)III. Derece Cezaevi Amiri (Kesin)
Romorkör Makinist (Kesin)
Romorkör Kaptanı (Kesin)
Rıhtım Amiri (Kesin)
Romorkör Kaptan Yardımcısı (Kesin)
Analist / Programcı (Kesin)
Liman Memuru (Kesin)
Liman Makine Operatörü (Kesin)
II. D. I. S. Su Ürünleri Uzmanı (Kesin)
I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni (Kesin)
I. Derece Telefon İşleri Amiri (Kesin)
II. Derece Teknisyen (Kesin)
I. Derece Bilgisayar Operatörü (Kesin)
III. Derece Elektrikçi (Kesin)
Teknisyen (İnşaat) (Kesin)
Plan ve Proje Koordinasyon Amiri (Kesin)
I. Derece Hastane Başhekimi (Kesin)
III. D. II. S. Mimar (Kesin)
III. D. II. S. Şehirci (Kesin)
Öğretmenlik Kesin Liste
Öğretmenlik 14, 15, 21, 22 Eylül, 2019
İstidlalci Yardımcısı (Kesin)
I. D. Mühendis (Tele. D.)(Kesin)
II. D. Uluslararası Operatör (Kesin)
I. D. Uluslararası Operatör (Kesin)
II. D. Telekomünikasyon Memuru(Kesin)
I. D. Telekomünikasyon Memuru(Kesin)
II. D. Teknisyen (Tele. D.) (Kesin)
I. D. Teknisyen (Tele. D.)(Kesin)
 
Arşiv

Yayın: 10.12.2019

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kültür Dairesi kadrosunda bulunan ve 57/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Kültür Merkezi Yönetmeni ve II. Derece Teknisyen mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 17 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, bazı adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, her iki sınav da ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.Yayın: 28.11.2019

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Basımevi kadrosunda bulunan ve 52/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf Matbaacı mevkiiyle ilgili 11 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavı görülen lüzum üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlk atama ve/veya yükselme yeri kadrolarının doldurulmasına yönelik Kurumlardan gelen taleplerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilebilmesi için, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması, sonrasında ise münhal ilan edilecek kadrolarla ilgili talep yazılarının Komisyonumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmak üzere talepte bulunulan boş kadroların takvim yılı sonuna kadar münhal ilan edilmemesi durumunda sözkonusu mevkilerle ilgili tüm yazışmaların (yetki ve talep dahil) geçersiz olacağı malumunuzdur.

Bu bağlamda, Komisyonumuzun yoğun iş yükü de gözönünde bulundurularak, münhal ilanı için gerekli yazışma ve hazırlıkların yapılabilmesi adına, 2019 yılı sonuna dek ilan edilecek kadrolar için taleplerin en geç 10 Aralık, 2019 tarihine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra tarafımıza iletilecek talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
ÆGenelge

Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda bulunan ve 53/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Veznedar ve I. Derece Ambar Emini mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 21 Kasım, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, söz konusu sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 02.07.2019
YAZILI SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilecek olan yazılı sınav tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Münhal mevkilere başvuran adayların daha önce yayınlanmış olan genelgelerdeki sınav tarihleri yerine, aşağıda belirtilen sınav tarihlerini esas almaları gerekmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan sınavlara girmeye hak kazanan adayların sınava gireceği yerler ve sınav saatleri, sınav tarihinden en az iki gün önce web sitemizde yayınlanacaktır.
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
Kamu Hizmeti Komisyonu Üst Düzey Yeterlik Sınavı 28.12.2019 26/2019
Kamu Hizmeti Komisyonu Alt Düzey Yeterlik Sınavı 28.12.2019 26/2019
Kamu Hizmeti Komisyonu Orta Düzey Yeterlik Sınavı 29.12.2019 26/2019
Kamu Hizmeti Komisyonu Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 29.12.2019 26/2019
Karayolları Dairesi III. D. İnşaat Mühendisi 29.12.2019 28/2019
Karayolları Dairesi III. D. Makine Mühendisi 29.12.2019 28/2019
DÜZELTME
Merkezi Cezaevi IV. Derece Erkek Gardiyan Eri 04.01.2020 40/2019
Sivil Havacılık Dairesi IV.D. Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (I. Oturum)
(Genel Yetenek Sınavı)
04.01.2020 44/2019
Su İşleri Dairesi II. Derece Teknisyen 05.01.2020 36/2019
Muhaceret Dairesi IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru 05.01.2020 34/2019
Su İşleri Dairesi III. Derece II. Sınıf İnşaat Mühendisi 05.01.2020 33/2019
Mahkemeler IV. D. Ambar Memuru 11.01.2020 31/2019
Mahkemeler IV. D. Mahkeme Memuru 11.01.2020 31/2019
Sivil Havacılık Dairesi IV.D. Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (II.Oturum)
(Mevzuat ve Mesleki Bilgi Sınavı)
12.01.2020 44/2019
Mahkemeler IV. D. Tebliğ ve İcra Memuru 12.01.2020 31/2019
Mahkemeler III. D. Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru 12.01.2020 31/2019
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Psikolog 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 12.01.2020 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 12.01.2020 49/2015
Trafik Dairesi III. Derece Mühendis 19.01.2020 35/2019
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi III. Derece II. Sınıf Mühendis 19.01.2020 38/2019
Kamu Hizmeti Komisyonu Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 26.01.2020 18/2019
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 26.01.2020 Tıklayın
Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. D. Müdür Muavini 28.01.2020 24/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru 08.02.2020 32/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü IV. Derece Teknisyen 08.02.2020 32/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü IV. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 08.02.2020 32/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece Kütüphane, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Memuru 09.02.2020 32/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece İç Güvenlik Memuru 09.02.2020 32/2019
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü IV. Derece Bilgisayar Operatörü 09.02.2020 32/2019
Telekomünikasyon Dairesi III. Derece Mali Şube Amiri 19.02.2020 20/2019
Telekomünikasyon Dairesi I. Derece Bilgisayar Operatörü 19.02.2020 21/2019
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı I. Derece Kimyager 05.05.2020 22/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Meydan Haberleşme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi I. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Hava Trafik Kontrolörü 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İşletme Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Meydan İtfaiye Memuru 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) 10.05.2020 23/2019
Sivil Havacılık Dairesi II. Derece Teknisyen (Makine) 10.05.2020 23/2019
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Kan Bankası Şube Amiri 20.05.2020 37/2019
Hayvancılık Dairesi I. Derece Su Ürünleri Uzmanı 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi I. Derece Baş Mühendis 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi II. Derece Kıdemli Hayvancılık Teknisyeni 28.05.2020 42/2019
Hayvancılık Dairesi III. Derece Şube Amiri 28.05.2020 43/2019
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. Derece Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şube Amiri 03.06.2020 41/2019
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. Derece Besin Analizleri Şube Amiri 03.06.2020 41/2019

Yayın: 25.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 26 Eylül, 2019 tarihinde ilan edilen 6 adet Köy Kadın Kursu Öğretmeni ile 18/2019 numaralı genelgemizle ilan edilmiş olan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarının 19 Ocak, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ayni gün yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarından dolayı, sınav merkezileri dolu olacağından, Komisyonumuz tarafından yapılacak olan Köy Kadın Kursu Öğretmeni yazılı yarışma sınavı ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 26 Ocak, 2020 Pazar günü gerçekleşecektir.
ÆGenelge

Yayın: 17.10.2019
KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
YÜKSELME YERİ MÜNHALLERİ
İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda bulunan III. Derece Bölge Teftiş Şube Amiri,            III. Derece Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri ve III. Derece Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri mevkileri 38/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, 23 Eylül, 2019 tarih ve KŞM.0.00-634/01-19-E.1062 sayılı yazıyla, şu anda yürürlükte olan Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhallerin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 17.10.2019

I. DERECE TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ

MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkii 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 30 Eylül, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.6472 sayılı yazıyla, 31/2000 sayılı Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 03.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 59/2018 sayılı genelge ile münhal ilan edilen III. Derece 3’üncü Sekreter mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 6 Ekim, 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi, söz konusu sınav ile ilgili açılan YİM:168/2019 sayılı davada ara emri kararı verdiği cihetle, 6 Ekim, 2019 tarihindeki sınav yapılmayacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 26.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 69/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. D. Doğal Hayat Şube Amiri, III. D. Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri, III. D. Katı Atık Şube Amiri, III. D. Atık Su Şube Amiri ve I. D. Çevre Teknisyeni mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının 13 Ekim, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Yukarıdaki münhal mevkilerin sınav konularıyla ilgili olarak çelişkiler olduğu yönünde Komisyonumuza bazı iddialarda bulunulmuş, bunun üzerine Komisyonumuz, sınavların zamanında ve sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi için ilgili Bakanlıktan görüş talep etmiştir.  Ancak bahse konu iddialar hakkında Komisyonumuza herhangi bir görüş belirtilmediğinden, söz konusu yazılı yarışma sınavları süresiz olarak ertelenmiştir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 13.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve gelinen aşamada bugüne kadar  Komisyonumuza ulaştırılmadığından dolayı 3 Ekim , 2019 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar süresiz  ertelenmiştir.


Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda bulunan ve 54/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 1 adet I. Derece Baş Mimar mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019  tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak söz konusu münhale başvuru yapan adayın, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Personel Dairesince kontrol edilerek kurumu tarafından gönderilmesi gereken 3 yıllık  Performans Değerlendirme Formları Komisyonumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Baş Mimar kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 09.08.2019
OMBUDSMAN MÜDÜRÜ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) kadrosunda bulunan ve 39/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Müdür mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, öğretmen sınavlarının ileriye alınmasından ötürü bazı sınavların ertelenme durumu ortaya çıktığından, yapılan yeni düzenlemede II. Derece Müdür kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 29.07.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan Köy Kadın Kursu Öğretmenliği ile ilgili 11 Ekim, 2017 tarihinde münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5 Temmuz, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-197532/02-E.1794 sayılı yazısıyla, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 05.07.2019
ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 35/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Çevre Mühendisi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, sınava başvuran kişilerden bazıları avukatları vasıtasıyla sınav konuları arasında yer alan mevzuatla ilgili çelişkiler olduğunu iddia ettiklerinden, konuyla ilgili Kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, durum açıklığa kavuşuncaya değin sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı