Yayın: 18.02.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Pandemi sebebi ile Sağlık Bakanlığının 5 Ocak 2021 tarih ve SAB.0.00-012/03-21/E.11 sayılı yazısı da dikkate alınarak daha önce sınav duyurusu yapılan tüm sınavlar Komisyonumuz tarafından ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri, Covid-19 Pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Ayrıca Kapanma Süresi içerisinde müracaat süresi sona eren münhallerin müracaat sürelerinin uzatılması ile ilgili Komisyonumuz yeniden değerlendirme yapıp tüm adaylara web sayfamızdan duyurulacaktır.  Yayın: 15.02.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavlarıyla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu;

 

1. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi uyarınca ilçeler arası seyahat yasağının devam ettiği

2. Covid-19 salgınına karşın ülkemizde alınan önlem ve kısıtlama kararlarının uzatıldığı

3. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve insanların toplu halde bir araya gelmesinin yasaklandığı

     AYRICA;

4. Sınava 1880 adayın katılacağı

5. Sınav için en az 7 sınav merkezinin (okulun) kullanılması gerektiği

6. Sınavda görev yapacak en az 350 gözetmene ihtiyaç duyulacağı

 

gibi hususları dikkate alarak, Köy Kadın Kursu Öğretmenliği dahil olmak üzere toplam 50 adet ilk atama Öğretmenlik sınavıyla, 13 adet Atölye Şefliği sınavının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar vermiştir.

Yeni sınav tarihleri, Covid-19 pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. Bu nedenle web sayfamızın düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.


Yayın: 19.01.2021
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
12 - 13 Aralık, 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

İÇE AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Merkezi Cezaevi Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
Gümrük ve Rüsumat Dairesi
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Sayıştay Başkanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Cumhuriyet Meclisi Genel Sek. Ö. Kültür Dairesi 
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi  
İlköğretim Dairesi
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Talim ve Terbiye Dairesi
Hazine ve Muhasebe Dairesi
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi 
Çalışma Dairesi
Genel Ortaöğretim Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
 
Arşiv
DIŞA AÇIK MÜNHAL İLANLARI

Duyuru (Posta Dairesi)
Veteriner Dairesi
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü
Gençlik Dairesi
Posta Dairesi
Arşiv
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sosyal Sigortalar Dairesi
Eczacı (YTKD)
Veteriner Teknisyeni
Arşiv
YAZILI SINAV SONUÇLARI
III Derece Yüksek Hemşire (YTKD)
I Derece Başkan Yardımcısı
III Derece Şube Amiri

Arşiv
Yayın: 05.01.2021
YETERLİK SINAV SONUÇ LİSTELERİ KESİNLEŞTİRİLDİ
KHK Web Haber:

12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Üst Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları ile 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının kesin listeleri web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kesin listeler uyarınca 60 ve üzeri puan alıp başarılı olan adaylar, şuanda açık bulunan münhal mevkilere Online Randevu almak koşuluyla başvuru yapabileceklerdir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 22.12.2020
EL SANATLARI ve SERAMİK ALANI ATÖLYE ŞEFLİĞİ MÜNHAL İSMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan El Sanatları ve Seramik Alanı Atölye Şefliği mevkii 69/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 26 Kasım 2020 tarih ve MTÖ.0.00-239-20/E.4109 sayılı yazıyla, söz konusu münhal isminin Seramik Alanı Atölye Şefliği olarak değiştirilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan talep Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 17.12.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Covid – 19 salgını nedeni ile Kamu Hizmeti Komisyonunca bir takım ek önlemler alınmıştır. Alınan önlemler çerçevesinde Yeterlik Sınavlarına yapılan itirazlara bağlı olarak “Kesin Listelerin” ertelenmesi ve bununla birlikte Hemşirelik münhallerine yapılacak müracaatlar ile ilgili sürenin uzatılmasına ilişkin Kamu Hizmeti Komisyonunca alınmış olunan karar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆKARAR

Yayın: 27.11.2020

ÖNEMLİ DUYURU

ÖĞRETMENLİK MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ SINAVA SON BAŞVURU TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik mevkileri için son başvuru tarihi 27 Kasım 2020 olarak belirtilmişti.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, pandemi kurallarına uyabilmek açısından başvuruların 7 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına ancak, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden EN GEÇ 5 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerekmektedir. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatları kabul EDİLMEYECEKTİR.

Buna ilaveten emeklilikten dolayı kadroların boşalması ve/veya ihtiyaç nedeniyle; münhal ilan edilen bazı branşların münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listelerde görülmektedir.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 08.11.2020
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 06.11.2020
IV. DERECE ECZACI KALFASI YAZILI YARIŞMA SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 15/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 19.10.2020
IV. DERECE PATOLOJİ TEKNİSYENİ İLE IV. DERECE SIHHİYE MÜFETTİŞİ YAZILI YARIŞMA SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 8/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 9/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının    25 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen Öğretmenlik kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2125 sayı ve 5 Haziran 2020 tarihli, BBK.0.00-532/02-20/E.2842 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli yetkileri ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1142 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.  

ÆListe

Yayın: 30.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen 1 adet İlkokul Öğretmeni, 1 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 1 adet Özel Eğitim Öğretmeni kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-20/E.2813 sayı ve 23 Temmuz 2020 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02[532/02]-20/E.1141 sayı ve 24 Temmuz 2020 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır.  Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir.  Tüm adaylara önemle duyurulur.

ÆListe

Yayın: 24.07.2020
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU ONLİNE RANDEVU SİSTEMİNE GEÇTİ
KHK Web Haber:
Tüm dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonunca yayınlanan münhal ilanlarına başvuru sırasında yaşanabilecek yığılmayı önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyabilmek açısından Komisyonumuzca “ONLİNE RANDEVU SİSTEMİ”ne geçilmiştir.
ÆYazının Tam Metni

Yayın: 14.07.2020
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu 2020 – 2021 ders yılı için düzenlenecek olan öğretmenlik sınavlarının durumunu, bir yazı ile ilgili mercilere bilgi amaçlı olarak göndermiştir. Öğretmenlik sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen öğretmen adayları da söz konusu yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
Æİlgili Yazı

Yayın: 26.04.2020
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilmesi planlanan ve sınav tarihleri de daha önceden tablo şeklinde yayınlanmış olan kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının tümü, Covid-19 salgınına karşın ülkemizde alınan önlemler ve yürürlükte olan kısıtlamalar doğrultusunda ertelenmiştir.

Yeni sınav tarihleri, Covid-19 salgının seyrine göre ve Devletimiz tarafından salgına yönelik alınacak yeni kararlar doğrultusunda belirlenerek, yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm kamuoyuna önemle duyurulur.

Yayın: 22.06.2020
MÜLAKATLARA KATILACAK ADAYLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonunca planlanan mülakatlara Covid 19 salgınından dolayı uzunca bir süre ara verilmiş ve yapılamamıştı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde, Kamu Hizmeti Komisyonu ara verdiği mülakatlara yeniden başlıyor.

Mülakatlara katılacakların duyurusu www.khk.kamunet.net sayfasında yapılan adayların, mülakat sırasında uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Mülakata Gelen Adayın ;

1.    Maske takması zorunludur.

2.    Sosyal mesafe kuralına her aşamada, (Bekleme Salonunda ve Mülakat Sırasında) uyması gerekmektedir. (2 Metre)   

3.    Mülakata gelen adayların sıcaklıkları komisyon personeli tarafından ölçülecektir.

4.      Mülakata gelen adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu Müracaat Bölümünde bekleyecek. Yukarıdan çağırılmaları halinde yukarıya çıkacaklar.


Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:

Web Tasarım: KHK Başkanlığı