YETERLİK SINAV DUYURULARI

Yeterlik Sınavları
Arşiv
SÖZLÜ SINAV ÇAĞRILARI

YTKD 26 Haziran, 2018
Sosyal Hizmetler Dairesi
YTKD 25 Haziran, 2018

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Tıbbi Kimyager – Biyolog – Biyokimyager– Mikrobiyolog (Kesin L.)
Bölge Şube Amiri (Kesin L.)
Fizyoterapist (Kesin Liste)
III. Derece Hastane Amiri (Kesin Liste)
III. D. II. S. Sosyal Hizmet Mem. (Kesin L.)
Arşiv
Yayın: 01.06.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 7/2018 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru kadrosu için son müracaat tarihi 15 Haziran, 2018 olarak duyurulmuştu. Belirtilen tarih Ramazan Bayramının birinci gününe denk geldiğinden, konu kadro için son müracaat tarihi, bu tarihten sonraki ilk iş günü olan 18 Haziran, 2018 Pazartesi olacaktır.

Yayın: 04.05.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE TIBBİ KİMYAGER-BİYOLOG-BİYOKİMYAGER-MİKROBİYOLOG Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 4 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve dört soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE HASTANE AMİRİ Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE FİZYOTERAPİST Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini münhali Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 9 Mart, 2018 tarih ve MEB.0.00-46-18/149(a) sayılı yazısı ile geri çekildiği cihetle söz konusu münhal ilanı iptal edilmiştir.

Yayın: 22.02.2018
MUHTEMEL YAZILI SINAV PROGRAMI GÜNCELLENDİ
KHK Web Haber:
3 Kasım, 2017, 2 Şubat, 2018 ve 19 Şubat, 2018 tarihlerinde yayınlanmış olan muhtemel yazılı sınav programında değişiklikler olabileceği duyurulmuştu. Muhtemel yazılı sınav programı aşağıdaki tabloda yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdaki tabloda yer almayan sınavlarla ilgili tarihler belirlendikçe, tabloya eklenecektir. Tüm adayların aşağıdaki tabloda yer alan tarihleri esas almaları önem arz etmektedir. Ayrıca muhtemel sınav tarihlerinde değişiklikler olabileceğinden, ilgililerin Web sitemizi sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
MUHTEMEL SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Muhtemel Sınav Tarihi Genelge No
Personel Dairesi III. D. Şube Amiri 3 Temmuz 2018 1/2018
Sayıştay III. D. Denetçi 14 Temmuz 2018 30/2017
Sayıştay I. D. Başdenetçi 14 Temmuz 2018 31/2017
Sayıştay II. D. Başdenetçi Yardımcısı 14 Temmuz 2018 31/2017
Devlet Planlama Örgütü III. D. Planlama Memuru 15 Temmuz 2018 14/2017
Devlet Planlama Örgütü I. D. Planlama Uzmanı 15 Temmuz 2018 17/2017
Sivil Havacılık Dairesi II. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Sivil Havacılık Dairesi III. D. Hava Trafik Kontrolörü 18 Temmuz 2018 18/2017
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D.Psikolog 21 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru 21 Temmuz 2018 49/2015
Merkezi Mevzuat Dairesi I. D. Hukukçu 21 Temmuz 2018 6/2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi III. D. Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru 22 Temmuz 2018 49/2015
Tarım Dairesi III. D. II. S. Mühendis 22 Temmuz 2018 37/2016
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu I. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu II. D. Öğretmen Hemşire 24 Temmuz 2018 10/2015
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Mesul Hemşire 24 Temmuz 2018 50/2016
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018 2/2018
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 28 Temmuz 2018 2/2018
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018 2/2018
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 29 Temmuz 2018 2/2018
Gelir ve Vergi Dairesi III. D. Gelir ve Vergi Amiri  31 Temmuz 2018 13/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi III. D. Mikrobiyoloji Şube Amiri 7 Ekim 2018 16/2017
Devlet Laboratuvarı Dairesi I. D. Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni 7 Ekim 2018 23/2017
GOÖD - MTÖD I. D. Eğitim Öğretim Uzmanı 10 Ekim 2018 40/2017
Cumhuriyet Meclisi I. D. Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 12 Ekim 2018 3/2018
Cumhuriyet Meclisi III. Derece Stenograf 12 Ekim 2018 3/2018
Harita Dairesi III. Derece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 14 Ekim 2018 44/2017
Merkezi Cezaevi III. Derece Cezaevi Maliye Memuru 14 Ekim 2018 41/2017
Personel Dairesi III. D. II. S. İdare Memuru 21 Ekim 2018 5/2018
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Elektrik Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. Makine Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi III. D. İnşaat Mühendisi 28 Ekim 2018 54/2017
Personel Dairesi III. D. II. Sınıf Katip 30 Ekim 2018 26/2017
Cumhuriyet Meclisi III. Derece Basın ve Dış İlişkiler Şube Amiri 6 Kasım 2018 42/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Jeoloji Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi III. Derece Maden Mühendisi 11 Kasım 2018 45/2017
Hayvancılık Dairesi II. D. I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı 20 Kasım 2018 19/2017
Hayvancılık Dairesi I. D. Hayvancılık Baş Teknisyeni 20 Kasım 2018 34/2017
Hayvancılık Dairesi III. D. I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni 20 Kasım 2018 57/2015
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu III. D. Eğitim Başdenetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yön. Kurulu I. D. Eğitim Denetmeni 27 Kasım 2018 52/2017
Sanayi Dairesi III. D. Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Sanayi Dairesi III. D. Proje ve Geliştirme Şube Amiri 4 Aralık 2018 27/2017
Orman Dairesi III. Derece Mühendis 9 Aralık 2018 48/2017
Dışişleri Dairesi III. Derece Mali İşler Memuru 9 Aralık 2018 4/2018
Gümrük ve Rüsumat Dairesi III. Derece Veznedar 9 Aralık 2018 14/2016
Tarım Dairesi III. D. Sulama Toprak Koruma ve Mekanizasyon Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
Tarım Dairesi III. D. Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şube Amiri 11 Aralık 2018 28/2017
  Alt Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Üst Düzey Yeterlik Sınavı 22 Aralık 2018  
  Orta Düzey Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
  Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 23 Aralık 2018  
Tanıtma Dairesi I. D. Kıdemli Matbaacı 8 Ocak 2019 32/2017
Orman Dairesi I. D. Telefon İşleri Amiri 15 Ocak 2019 39/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Yüksek Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi II. D. Ortez-Protez Teknisyeni 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Ebe 22 Ocak 2019 50/2017
Harita Dairesi II. D. Teknisyen 29 Ocak 2019 43/2017
Merkezi Cezaevi II. D. Elektrikçi 29 Ocak 2019 57/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Bilgisayar Operatörü 20 Şubat 2019 46/2017
İçişleri Bakanlığı I. D. Maliye ve Muhasebe Memuru 20 Şubat 2019 46/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Meydan Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Liman Meteoroloji Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Gözlem ve İklim Sorumlusu 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Meteoroloji Mühendisi 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli İstidlalci 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Muhasebe Memuru 26-27 Şubat 2019 47/2017
Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Teknisyen 26-27 Şubat 2019 47/2017
Çalışma Dairesi II. D. Müdür Muavini 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi III. D. Çalışma Bölge Amiri 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Memuru 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Çalışma Müfettişi 5 Mart 2019 53/2017
Çalışma Dairesi I. D. Kıdemli Teknik Müfettiş 5 Mart 2019 53/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Mimar 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Elektrik Mühendisi 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi I. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Planlama ve İnşaat Dairesi II. D. Teknisyen 8 Mart 2019 56/2017
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi I. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Pratisyen Hekim 16 Mart 2019 6/2015
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Diş Hekimi 16 Mart 2019 6/2015
Posta Dairesi III. D. Posta Memuru 17 Nisan 2019 59/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Makine Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. Elektrik Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Su İşleri Dairesi III. D. II. S. İnşaat Mühendisi 5 Mayıs 2019 60/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Mühendis 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Teknisyen 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Uluslararası Operatör 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Telekomünikasyon Dairesi II. D. Telekomünikasyon Memuru 14 Mayıs 2019 61/2017
Gelir ve Vergi Dairesi I. D. Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru 17 Mayıs 2019 7/2018
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Maden Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Sondaj Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Jeoloji Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Mühendisi (Jeoloji-Jeofizik) 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi I. D. Kimya Mühendisi 21 Mayıs 2019 62/2017
Jeoloji ve Maden Dairesi II. D. Teknisyen 21 Mayıs 2019 62/2017
Limanlar Dairesi I. D. Analist/Programcı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi I. D. Rıhtım Amiri 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi II. D. Romorkör Kaptan Yardımcısı 28 Mayıs 2019 63/2017
Limanlar Dairesi III. D. Liman Memuru 28 Mayıs 2019 63/2017

 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge


 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı