Yayın: 31 Aralık, 2012 10.30
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 46/2012

                                                                                                                                                               

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU

                                                                   

Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yerleri
I. Derece Eczacı 1 Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları H.
I. Derece Radyografer 2 Dr.Burhan N.D.H-Gazimağusa D.H.
II. Derece Radyografer  2 Dr.Burhan N.D.H.-Dr.Akçiçek-Gazimağusa D. H.
III. Derece Radyografer  1 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet H.  
II. Derece Anestezi Tek./Hemşiresi        1 Dr.Burhan Nalbanoğlu Devlet H.
II. Derece Tıp Laboratuvarı Tek.             3 Dr.Burhan N.D.H.-Dr.Akçiçek-Gazimağusa D. H.
II. Derece Diş Bakım ve Teknisyeni       1 Dr.Akçiçek Hastanesi
II. Derece Nükleer Tıp Teknisyeni          1 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet H.  
III. Derece Teknisyen 1 Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet H.
EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.     Başvurular

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç  31 Ocak, 2013 Perşembe günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.     Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile igili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)     Fazladan yapılan öğrenim;

b)    Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)     Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5)     Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini  ifade etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

     

Münhal mevkilere yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

     

a)     Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

b)    Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans değerlendirme formları.

c)     Münhal mevkilere müracaat edecek kamu görevlilerinin maaş bordroları.

4.     Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen tutardaki sınav ücretinin, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

5.     Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.     Münhal Mevkilerin Doldurulma Yöntemi

III. Derece Teknisyen kadrosu, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.

Diğer münhal kadrolar, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 59.(2) ve 77.(2) maddeleri çerçevesinde doldurulacaktır.

7.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

       Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                     Başkanı