Yayın: 4 Eylül, 2012 08:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

GENELGE NO: 24/2012

       

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ

MÜNHAL TERFİ KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU

       

       

Münhal Kadro Adı   Münhal Kadro Adedi Muhtemel Münhal Yeri
II.Derece Tıbbi Kimyager-Biyolog Biyokimyager-Mikorbiyolog 1  Gazimağusa Devlet Hastanesi
   
EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR

1.     Başvurular

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları(Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte en geç 28 Eylül, 2012 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.

2.     Sınav Tarihi

Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3.     Sınav Yöntemi

2 Mayıs, 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) aşağıdaki kriterler çerçevesinde100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.

1)     Hizmet Süresi (20 Puan) 

2)     Yabancı Dil (10 Puan)

3)     Performans Değerlendirme (15 Puan)

4)     Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan)

a)     Fazladan yapılan öğrenim;

b)    Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;

c)     Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan vekaleten ve süresi üç aydan az olmayan görevlendirmeler;

5)    Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları  ile ilgili kendini ifade   etme (25 Puan)

6)     Genel Değerlendirme (10 Puan)

     

Münhal mevkie yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.

     

a) Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;

     

b) Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünden geçirilmiş, son üç yıllık performans değerlendirme formları.

4.     Sınav Ücreti

Sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

5.     Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması

Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.

6.     Münhal Mevkiin Doldurulma Yöntemi

Konu kadro, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 59.(2) ve 77. (2) maddeleri çerçevesinde doldurulacaktır.

8.   Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

    Çetin Uğural

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                 Başkanı