Güncelleme: 7 Ocak, 2011 11:20
Yayın: 30 Kasım, 2010 15:50

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

GENELGE NO: 11/2010

         

İLKOKUL MÜDÜRÜ VE İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİ İLANI VE SINAV DUYURUSU

         

1.      İlkokul Müdürü ve İlkokul Müdür Muavini Münhalleri

İlköğretim Dairesine bağlı okullarda aşağıda muhtemel münhal yerleri belirtilen 20 adet İlkokul Müdürü ve 7 adet İlkokul Müdür Muavini mevkileri için 1 Aralık - 15 Aralık, 2010 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) müracaat kabul edilecektir.

İlköğretim Dairesi                                                

İlkokul Müdürü Münhalleri                                                          

Mehmet Boransel İlkokulu                                                   Cihangir – Düzova İlkokulu

Şht. Hasan Cafer İlkokulu                                                    Beyarmudu İlkokulu

Tepebaşı İlkokulu                                                               Eşref Bitlis İlkokulu

Serhatköy İlkokulu                                                              İnönü İlkokulu

Yedidalga İlkokulu                                                              Serdarlı İlkokulu

Çayırova İlkokulu                                                                Şht. Salih Terzi İlkokulu

Şht. Menteş Zorba İlkokulu                                                  Tatlısu İlkokulu

Ziyamet İlkokulu                                                                 Lapta Anaokulu

Alayköy İlkokulu                                                                Gaziköy Anaokulu

Balıkesir – Meriç İlkokulu                                                    Gönyeli Anaokulu

         

İlköğretim Dairesi                                                

İlkokul Müdür Muavini Münhalleri                                                          

Çamlıbel Aysun İlkokulu

Karşıyaka Merkez İlkokulu

Dipkarpaz İlkokulu

Yenierenköy İlkokulu

Cihangir – Düzova İlkokulu

Alasya Vakıf Anaokulu

Dörtyol İlkokulu

2.      Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri

Yukarıda belirtilen münhal kadrolar için 29 Ocak 2011 Cumartesi günü, İlkokul Müdür Muavini mevkii için 10.00 - 12.00 ve İlkokul Müdürü mevkii için de 13.00 - 15.00 saatleri arasında sınav yapılacaktır.

3.      Sınav Ücreti

Sınav Ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.  İki mevkie başvuracak olanların, başvuracakları her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

4.      Başvuru

Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, 15 Aralık, 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, kriter değerlendirilmesinde dikkate alınacak belgelerle birlikte, iki dosya halinde vermeleri gerekmektedir.  Sadece orijinal belgeler veya ilgili kurumdan onaylı olması halinde fotokopiler veya suretler dikkate alınacaktır. 

İlkokul Müdürü ve İlkokul Müdür Muavini mevkilerinin her ikisine de müracaat edecek adayların ayrı ayrı müracaat formu doldurmaları gerekmektedir.

Kriter değerlendirilmesi, aşağıdaki kıstaslar üzerinden yapılacaktır:

(1)     Kıdem

(2)     Sicil – Teftiş

(3)     Eğitim Düzeyi

(4)     Mesleki Gelişim – Katıldığı Kurslar

(5)     Bilimsel Faaliyet – Yayın

(6)     Sosyal  - Kültürel Faaliyet

5.      İlkokul Müdürü Mevkii İçin Aranan Nitelikler

Müdür olarak atanabilmek için en az iki yıl süreyle, Müdür Muavini olarak hizmet etmiş olmak veya en az on yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya öğretmen bareminin öndördüncü kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak.

6.      İlkokul Müdür Muavini Mevkii İçin Aranan Nitelikler

Müdür Muavini olarak atanabilmek için en az yedi yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya öğretmen bareminin onbirinci kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak.

7.      Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Sınavlar, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle, 350 puan üzerinden yapılacak ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’ndeki ekte belirtilen tabloda görülen test konu ve ağırlıklarından oluşacaktır.

8.      Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.           

9.      Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanı

Yerleşme Listesine girebilmek için yazılı sınavda en az 175 ve toplamda 600 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayar ile yapılacak ve sonuçlar aynı gün KHK Web Sitesinden açıklanacaktır.

10.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 5 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir.  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11.   Sınav Yerleri

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanıp, kabul edilenlerin tasnifinden sonra ve en geç sınavdan iki gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12.   Sınav Öncesi Ve Sonrası Tüm Bilgi Ve Gelişmeler İle Duyuru Ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası  önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir

.

     KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI