GKK YEDEK SUBAY YAZILI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVI YAPILDI

 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) arasında 4 Mart, 2008 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, “Yedek Subay Yazılı Yarşma ve Yeterlik Sınavı” 6 Mart, 2008 tarihinde Gülseren/Gazimağusa’da saat 9.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapıldı.

Yazılı Sınava başvuran 124 kişiden 111’i sınava katılmış olup, cevap kâğıtları Kamu Hizmeti Komisyonu Bilgi İşlem Merkezi’nde optik okuyucuyla değerlendirilmiştir.

Sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde tamamlanan değerlendirme işlemlerinden sonra sınav sonuçları,  Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından (http://khk.kamunet.net) yayına konmuş ve yazılı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na sunulmuştur.