KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

                                             

OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİ İLANI

VE SINAV DUYURUSU

                                             

1.      Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Münhalleri

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda aşağıda münhal yerleri belirtilen Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini mevkileri için 2 Şubat, 2010 Salı gününe kadar müracaat kabul edilecektir.

Genel Ortaöğretim Dairesi                               Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Okul Müdürü Münhalleri                                  Okul Müdürü Münhalleri

Anafartalar Lisesi                                                Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi

Bekirpaşa Lisesi                                                 İskele Ticaret Lisesi

Erenköy Lisesi

Beyarmudu Ortaokulu

Esentepe Ortaokulu

Mehmetçik Ortaokulu

Genel Ortaöğretim Dairesi                               Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Okul Müdür Muavini Münhalleri                      Okul Müdür Muavini Münhalleri

Anafartalar Lisesi (2)                                          Karpaz Meslek Lisesi (2)

Bekirpaşa Lisesi (1) ;                                         Haspolat Meslek Lisesi (1)

Cumhuriyet Lisesi (2)                                         Cengiz Topel End. Meslek Lisesi (1)

Değirmenlik Lisesi (1)                                         Dr. Fazıl Küçük End. Meslek Lisesi (1)

Namık Kemal Lisesi (1)                                      Gazimağusa Ticaret Lisesi (1)

Polatpaşa Lisesi (1)

Bayraktar Ortaokulu (1)

Canbulat Özgürlük Ortaokulu (4)

Esentepe Ortaokulu (1)

Oğuz Veli Ortaokulu (1)

Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu (1)

2.      Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri

Yukarıda belirtilen münhal kadrolar için 12 Şubat Cuma günü, Okul Müdür Muavinlikleri için 09:00 – 11:00 ve Okul Müdürlükleri için de 12:00 – 14:00 saatleri arasında sınav yapılacaktır.

3.      Sınav Ücreti

Sınav Ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun (F.11) alınması gerekmektedir.  İki mevkie başvuracak olanların, başvuracakları her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

4.      Başvuru

Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan alacaklarıbaşvuru formlarını doldurarak, 2 Şubat, 2010 Salı günü mesai bitimine kadar Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, kriter değerlendirilmesinde dikkate alınacak belgelerle birlikte, iki dosya halinde vermeleri gerekmektedir.  Sadece orijinal belgeler veya ilgili kurumdan onaylı olması halinde fotokopiler veya suretler dikkate alınacaktır. 

Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini mevkilerinin her ikisine de müracaat edecek adayların ayrı ayrı müracaat formu doldurmaları gerekmektedir.

Kriter değerlendirilmesi, aşağıdaki kıstaslar üzerinden yapılacaktır:

(1)     Kıdem

(2)     Sicil – Teftiş

(3)     Eğitim Düzeyi

(4)     Mesleki Gelişim – Katıldığı Kurslar

(5)     Bilimsel Faaliyet – Yayın

(6)     Sosyal  - Kültürel Faaliyet

(7)     Çalışma Yeri ve Kadrosu

5.      Okul Müdürü Mevkii İçin Aranan Nitelikler

(1)   En az iki yıl süreyle müdür muavini, atölye şefi veya bölüm şefi olarak hizmet etmiş olmak; veya

(2)   Orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında, asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on beş yıl süreyle teknik öğretim görevleri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmak.

6.      Okul Müdür Muavini Mevkii İçin Aranan Nitelikler

Asaletinin onaylanmış olması koşuluyla, geçici öğretmenlik hizmetleri dahil en az on iki yıl süreyle, orta, mesleki ve teknik öğretim kurumlarında teknik öğretim görevlileri dışında, öğretmen olarak görev yapmış olmak.

7.      Sınav Yöntemi, Konular ve Süre

Sınavlar, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle, 350 puan üzerinden yapılacak ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’ndeki ekte belirtilen Test Konu ve Ağırlıkları tablosunda görülen kapsamda oluşacaktır.

8.      Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.           

9.      Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanı

Yerleşme Listesine girebilmek için yazılı sınavda en az 175 ve toplamda 600 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayar ile yapılacak ve sonuçlar aynı gün KHK Web Sitesinden açıklanacaktır.

10.   Sınav Sonucuna İtiraz

Sınavda sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 5 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir.  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirecektir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.

11.   Sınav Yerleri

Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanıp, başvuruları kabul edilenlerin tasnifinden sonra ve en geç sınavdan iki gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12.   Sınav Öncesi Ve Sonrası Tüm Bilgi Ve Gelişmeler İle Duyuru Ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacaktır

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası  önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

                                             

                                             

19 Ocak, 2010                                                                 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

                                                                                                  BAŞKANLIĞI