Yayın: 26.10.2010 - 09:00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

YETERLİK SINAVI DUYURUSU     

1.  Sınav Tarihi:

Kamu hizmetine ilk girişte ve bazı yükselme kadrolarında öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yılda iki kez yapılan Ortaokul Düzeyi, Alt Düzey, Orta Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının bu yıl ikincisi 25 Aralık, 2010 Cumartesi günü yapılacaktır.

2.  Sınav Ücreti:

Yeterlik sınav ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

3.  Yeterlik Sınavına Başvuru:

Sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 1 Kasım – 10 Aralık, 2010 tarihleri arasında kabul edilecektir.

25 Aralık’ta yapılacak Yeterlik Sınavına başvuracak adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

Kanıtlayabileceği geçerli bir gerekçesi olmayan adayların yukarıdaki tarihler dışında yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

4.  Düzey Yükseltme:

Halen kamu görevinde bulunanlar da, dışa açık olan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı ile Üniversite ve Yüksek Öğrenim gerektiren mevkilerin I. Derecelerindeki dışa açık münhal kadrolara müracaat etmek istiyorlarsa, aranan öğrenim düzeyini taşımaları koşuluyla, yeterlik düzeylerini yükseltmek amacıyla üst düzey yeterlik sınavına katılabilirler.

5.  Yeterlik Sınavı Düzeyleri:

YETERLİK DÜZEYLERİ

AÇIKLAMALAR

Ortaokul Düzeyi

Ortaokul mezunu veya dengi okul mezunu olanlar için.

Alt Düzey

Lise veya Meslek Lisesi veya dengi okul mezunları ile lise üstü 2 yıllık önlisansı olanlar için.

Orta Düzey

Üniversite veya en az 4 yıllık Akademi veya Yüksek Okul mezunları ile daha üst düzeyde eğitim alanlar için.

Üst Düzey

Hizmet dışına açık olan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Üniversite veya Yüksek Öğrenim gerektiren mevkilerin I. Dereceleri ile Tabiplik Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara müracaat edecek olanlar için.

6.  Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı:

SINAV

KONULARI

Anayasa

(%)

Kamu Görevlileri Yasası

(%)

Türkçe

(%)

Matematik

(%)

Genel Kültür

(%)

Ortaokul Düzeyi

15

15

20

20

30

Alt Düzey

15

15

20

20

30

Orta Düzey

15

15

20

20

30

Üst Düzey

40

40

-

-

20

7.  Sınav Yöntemi, Sorular ve Süre:

Yeterlik Sınavı, çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları her düzey için yukarıdaki tabloda öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacak şekilde toplam 50 soru olacaktır.

Sınav süresi 75 dakikadır.

8.  Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınavda sadece kurşunkalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

9.  Başarı Puanı, Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması:

Bütün düzeylerde başarı için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.

Sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren, değerlendirilmesi tamamlanan her düzey, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından peyderpey yayınlanmaya başlanacak ve tüm yeterlik düzeylerinin sonuçlarının açıklanması tamamlanana kadar çalışmalar kesintisiz olarak devam edecektir.

10. Sınav Sonucuna İtiraz:

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 15 gün içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir.

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.

11. Sınav Yeri ve Saati:

Adayların sınava gireceği yer ve saat, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan bir hafta önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

12. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

(1)  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

(2)  Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)

     (3)  Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak 21 TL sınav harcı karşılığında alınacak 
          makbuz
    
(4)Başvuru Formu (Form Yet 1, 2, 3 ve 4: Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından 
          veya Kurumumuzdan temin edilebilir.)

13.  Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:

      Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu Web sayfası
      önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.