KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Konu : Üst, Orta, Alt ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları hakkında.

                        (Kamu Hizmetine ilk kez atanacaklar için)

Üst, Orta, Alt ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları 26 Temmuz, 2008 Cumartesi günü   sabah 09.30 ve ö.s.13.00 saatleri arasında yapılacak  ve   konuyla  ilgili olarak  28 Mayıs -  30 Haziran, 2008 tarihleri arasında ilgili adaylardan dilekçe kabul edilecektir. Bu sınavlardan,

Ortaokul Düzeyi

Yeterlik Sınavına Ortaokul veya dengi okul mezunu olanlar;

Alt Düzey

Yeterlik Sınavına Lise veya Meslek Lisesi veya dengi okul mezunları ile Lise üstü 2 yıllık önlisans eğitimi alanlar;

Orta Düzey

Yeterlik Sınavına Üniversite veya en az 4 yıllık Akademi veya Yüksek okul mezunları ile daha üst düzeyde eğitim alanlar;

Üst Düzey

Yeterlik Sınavına hizmet dışına açık olan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Üniversite veya Yüksek Öğrenim gerektiren mevkilerin I.Dereceleri  ile Tabiplik Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara müracaat edecek olanlar başvuru yapabileceklerdir.

Sınavlar tüm düzeyler için yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve optik okuyucu tarafından değerlendirilecektir.  Puanlama 100 puan üzerinden yapılacak ve adaylara aşağıda, değerlendirme ağırlıkları da belirtilen konulardan sorular yönetilecektir.

Alt, Orta ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavına katılacaklara yönelik Yeterlik Sınavı konuları.      

a) Anayasa                                             (15 puan)

b) Kamu Görevlileri Yasası                   (15 puan)

c) Türkçe                                                 (20 puan)

d) Matematik                                          (20 puan)

(Bağlantı kurma, sentez

yapma,ayrıştırma, analiz

yapma yeteneklerinin ölçülmesi)

e) Genel Kültür                                        (30 puan)

           

Üst Düzey Yeterlik Sınavına katılacaklara yönelik Yeterlik Sınavı konuları.

a) Anayasa                                             (40 puan)

b) Kamu Görevlileri Yasası                   (40 puan)

c) Genel Kültür                                        (20 puan)

Adayların münhal ilan edilecek kadrolara müracaat edebilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden en az 60 puan başarı elde etmeleri gerekmektedir.  Bu sınavlar neticesinde 60 ve üzerinde puan alanlara sınav puanını gösterir bir başarı belgesi verilecektir.

Her düzeyde gösterilecek başarı o düzey için sürekli geçerlilik arz edecektir.

Sınavlara :

a) Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatıracakları 11.00 YTL

b) (Onbir Yeni Türk Lirası) Sınav Harcı karşılığında alacakları makbuz    (F.11).

c) Okul diploması veya çıkış belgeleri

      (Mezuniyet belgelerini 30 Haziran, 2008 tarihinden sonra alabilecekler, 30 Haziran, 2008 tarihinden önce müracaat etmek ve sınav tarihinden önce de mezuniyet belgelerini Dairemize ulaştırmak kaydıyla sınava girebileceklerdir.)

d) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi

e) Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden veya aşağıdaki linklerden temin edilecek Formlar doldurup müracaat edilecektir.

Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Asıl ve sürekli kamu görevlisi olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek isteyenler çalışma saatleri içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’ne başvurabilirler.

 

Üst Düzey Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu 

Orta Düzey Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu 

Alt Düzey Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu 

Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı Dilekçe Formu