2021 YILI YETERLİK / YABANCI DİL YAZILI SINAV SONUÇLARI
Sıra No Sınav Adı Sınav Tarihi Sonuç
1 Orta Düzey Yeterlik Sınavı 1 Ağustos, 2021 Geçici Kesin
2 Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı 1 Ağustos, 2021 Geçici Kesin
3 Üst Düzey Yeterlik Sınavı 31 Temmuz, 2021 Geçici Kesin
4 Alt Düzey Yeterlik Sınavı 31 Temmuz, 2021 Geçici Kesin