2020 YILI İLK ATAMA YAZILI SINAV SONUÇLARI
Sıra No Sınav Adı Bakanlık/Daire Sınav Tarihi Sonuç
1 IV. Derece Bilgisayar Operatörü Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü 9 Şubat, 2020 Geçici Kesin
2 III. Derece Kütüphane,Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Memuru Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü 9 Şubat, 2020 Geçici Kesin
3 III. Derece İç Güvenlik Memuru Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü 9 Şubat, 2020 Geçici Kesin
4 IV. Derece Teknisyen Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü 8 Şubat, 2020 Geçici Kesin
5 III. Derece II. Sınıf Mühendis Tarım Dairesi 8 Şubat, 2020 Geçici Kesin
6 II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü 8 Şubat, 2020 Geçici Kesin
7 III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru Bütçe Dairesi 1 Şubat, 2020 Geçici Kesin
8 III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Gümrük ve Rüsumat Dairesi 2 Şubat, 2020 Geçici Kesin
9 IV. Derece Mahkeme Memuru Mahkemeler 18 Ocak, 2020 Geçici Kesin
10 IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (TOPLAM) Sivil Havacılık Dairesi 12 Ocak, 2020 Birleştirilmiş
11 IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (II. OTURUM) Sivil Havacılık Dairesi 12 Ocak, 2020 Geçici Kesin
12 III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyet Memuru Mahkemeler 12 Ocak, 2020 Geçici Kesin
13 III. Derece II. Sınıf İnşaat Mühendisi Su İşleri Dairesi 5 Ocak, 2020 Geçici Kesin
14 IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru Muhaceret Dairesi 5 Ocak, 2020 Geçici Kesin
15 IV. Derece Erkek Gardiyan Eri Merkezi Cezaevi 4 Ocak, 2020 Geçici Kesin
16 IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (I. OTURUM) Sivil Havacılık Dairesi 4 Ocak, 2020 Geçici Kesin