2019 YILI YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI
Sıra No Sınav Adı Bakanlık/Daire Sınav Tarihi Sonuç
1 II. Derece Bilgisayar Operatörü

Devlet Basımevi

11 Aralık, 2019 Geçici Kesin
2 I. Derece Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru

Gelir ve Vergi Dairesi

12 Kasım, 2019 Geçici Kesin
3 I. Derece Kıdemli Cezaevi Amir Yardımcısı

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
4 II. Derece Cezaevi Amir Yardımcısı

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
5 III. Derece Kıdemli Kadın Gardiyan

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
6 III. Derece Kıdemli Erkek Gardiyan

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
7 II. Derece Sıhhi Tesisatçı

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
8 II. Derece Terzi

Merkezi Cezaevi

10 Kasım, 2019 Geçici Kesin
9 II. Derece Ortez - Protez Teknisyeni

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

24 Ekim, 2019 Geçici Kesin
10 II. Derece Yüksek Ebe

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

24 Ekim, 2019 Geçici Kesin
11 I. Derece Ebe

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

24 Ekim, 2019 Geçici Kesin
12 III. Derece Ebe

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

24 Ekim, 2019 Geçici Kesin
13 II. Derece Teknisyen

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
14 I. Derece Kimya Mühendisi

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
15 I. Derece Mühendis (Jeoloji - Jeofizik)

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
16 I. Derece Jeoloji Mühendisi

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
17 I. Derece Sondaj Mühendisi

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
18 I. Derece Maden Mühendisi

Jeoloji ve Maden Dairesi

3 Kasım, 2019 Geçici Kesin
19 I. Derece Mimar

Planlama ve İnşaat  Dairesi

30 Ekim, 2019 Geçici Kesin
20 I. Derece Teknisyen

Planlama ve İnşaat  Dairesi

30 Ekim, 2019 Geçici Kesin
21 II. Derece Teknisyen

Planlama ve İnşaat  Dairesi

30 Ekim, 2019 Geçici Kesin
22 I. Derece Muhasebe Memuru

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
23 I. Derece Gözlem ve İklim Sorumlusu

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
24 I. Derece Kıdemli Teknisyen

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
25 I. Derece Kıdemli İstidlalci

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
26 I. Derece Meydan Meteoroloji Sorumlusu

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
27 I. Derece Kıdemli Meteoroloji Mühendisi

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
28 I. Derece Liman Meteoroloji Sorumlusu

Meteoroloji Dairesi

27 Ekim, 2019 Geçici Kesin
29 III. Derece Cezaevi Amiri

Merkezi Cezaevi

23 Ekim, 2019 Geçici Kesin
30 I. Derece Romorkör Makinisti

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
31 I. Derece Romorkör Kaptanı

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
32 I. Derece Rıhtım Amiri

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
33 II. Derece Romorkör Kaptan Yardımcısı

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
34 I. Derece Analist / Programcı

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
35 III. Derece Liman Memuru

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
36 I. Derece Liman Makine Operatörü

Limanlar Dairesi

20 Ekim, 2019 Geçici Kesin
37 I. Derece Telefon İşleri Amiri

Orman Dairesi

17 Ekim, 2019 Geçici Kesin
38 II. Derece Teknisyen

Harita Dairesi

17 Ekim, 2019 Geçici Kesin
39 I. Derece Bilgisayar Operatörü

İçişleri Bakanlığı

17 Ekim, 2019 Geçici Kesin
40 II. Derece I. Sınıf Su Ürünleri Uzmanı

Hayvancılık Dairesi

15 Ekim, 2019 Geçici Kesin
41 I. Derece Hayvancılık Baş Teknisyeni

Hayvancılık Dairesi

15 Ekim, 2019 Geçici Kesin
42 III. Derece Elektrikçi

Merkezi Cezaevi

2 Ekim, 2019 Geçici Kesin
43 II. Derece Teknisyen (İnşaat)

Karayolları Dairesi

2 Ekim, 2019 Geçici Kesin
44 III. Derece Plan ve Proje Koordinasyon Amiri

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

2 Ekim, 2019 Geçici Kesin
45 I. Derece Hastane Başhekimi

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

28 Ağustos, 2019 Geçici Kesin
46 I. Derece İnşaat Mühendisi

Mülki Yönetim Ve Bölümleri (Kaymakamlık)

25 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
47 I. Derece Tanıtma Memuru Tanıtma Dairesi 25 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
48 III. Derece II. Sınıf Teknisyen

Meteoroloji Dairesi

23 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
49 I. Derece İstidlalci Yardımcısı

Meteoroloji Dairesi

23 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
50 III. Derece Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri

Meteoroloji Dairesi

23 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
51 I. Derece 1'inci Sekreter Dışişleri Dairesi 21 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
52 I. Derece Baş Veteriner Hekim Veteriner Dairesi 21 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
53 I. Derece Değerlendirme, Ekonomi Ve İstatistik Araştırma Uzmanı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 18 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
54 I. Derece Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 18 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
55 I. Derece Araştırma Teknisyeni Tarımsal Araştırma Enstitüsü 18 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
56 III. Derece I. Sınıf Hayvancılık Teknisyeni Hayvancılık Dairesi 16 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
57 III. Derece Çevre Sağlığı Şube Amiri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 16 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
58 III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 14 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
59 II. Derece Eczacı Kalfası Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 14 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
60 I. Derece Mühendis Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
61 II. Derece Uluslararası Operatör Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
62 I. Derece Uluslararası Operatör Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
63 II. Derece Telekomünikasyon Memuru Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
64 I. Derece Telekomünikasyon Memuru Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
65 II. Derece Teknisyen Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
66 I. Derece Teknisyen Telekomünikasyon Dairesi 7 Temmuz, 2019 Geçici Kesin
67 III. Derece Sınai Mülkiyet Şubesi Amiri Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi 30 Haziran, 2019 Geçici Kesin
68 III. Derece Cezaevi Amiri Merkezi Cezaevi 26 Haziran, 2019 Geçici Kesin
69 III. Derece Muhasebe Amiri Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
70 I. Derece Muhasebe Amir Yardımcısı Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
71 I. Derece Sosyal Sigortalar Memuru Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
72 I. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
73 II. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
74 III. Derece Sosyal Sigorta Bölge Amiri Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
75 I. Derece Sosyal Sigorta Bölge Amir Yardımcısı Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
76 I. Derece Odacı - Şoför Sosyal Sigortalar Dairesi 23 Haziran, 2019 Geçici Kesin
77 II. Derece Müdür Muavini Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi 19 Haziran, 2019 Geçici Kesin
78 I. Derece Denetim Memuru Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi 19 Haziran, 2019 Geçici Kesin
79 I. Derece Eğitmen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi 19 Haziran, 2019 Geçici Kesin
80 I. Derece Turizm Tanıtma ve Pazarlama Memuru Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi 19 Haziran, 2019 Geçici Kesin
81 II. Derece Müdür Muavini Turizm Planlama Dairesi 13 Haziran, 2019 Geçici Kesin
82 I. Derece Mimar/İnşaat Mühendisi Turizm Planlama Dairesi 13 Haziran, 2019 Geçici Kesin
83 I. Derece Turizm Planlama Memuru Turizm Planlama Dairesi 13 Haziran, 2019 Geçici Kesin
84 I. Derece Teknisyen (Mimari) Turizm Planlama Dairesi 13 Haziran, 2019 Geçici Kesin
85 I. Derece Kılavuz - Kaptan Limanlar Dairesi 9 Haziran, 2019 Geçici Kesin
86 III. Derece Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Limanlar Dairesi 9 Haziran, 2019 Geçici Kesin
87 III. Derece Şube Amiri Hazine ve Muhasebe Dairesi 31 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
88 I. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 26 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
89 II. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 26 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
90 II. Derece Pratisyen Hekim Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 26 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
91 III. Derece Hemşirelik Şube Amiri Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
92 III. Derece Yataklı Tedavi Kurumları Hemşirelik Şube Amiri Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 23 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
93 III. Derece Hastane Şube Amiri Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 23 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
94 I. Derece Klinik Psikoloğu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 18 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
95 I. Derece Teknisyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 16 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
96 III. Derece Şube Amiri Planlama ve İnşaat Dairesi 16 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
97 III. Derece Elektrik ve Makine Şube Amiri Planlama ve İnşaat Dairesi 16 Mayıs, 2019 Geçici Kesin
98 Okul Müdür Muavini GOÖD + MTÖD 20 Mart, 2019 Geçici Kesin
99 İlkokul Müdür Muavini İlköğretim Dairesi 20 Mart, 2019 Geçici Kesin
100 Okul Müdürü GOÖD + MTÖD 19 Mart, 2019 Geçici Kesin
101 İlkokul Müdürü İlköğretim Dairesi 19 Mart, 2019 Geçici Kesin
102 III. Derece Eğitim Başdenetmeni Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 17 Şubat, 2019 Geçici Kesin
103 I. Derece Kayıtlar Sorumlusu Personel Dairesi 17 Şubat, 2019 Geçici Kesin
104 I. Derece Kıdemli İlçe Müfettişi Mülki Yönetim ve Bölümleri 31 Ocak, 2019 Geçici Kesin
105 I. Derece Eğitim Denetmeni Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
106 I. Derece Kıdemli Laboratuvar Teknisyeni Devlet Laboratuvarı Dairesi 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
107 III. Derece İlaç ve Kimyasal Analizler Şube Amiri Devlet Laboratuvarı Dairesi 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
108 III. Derece Mikrobiyoloji Şube Amiri Devlet Laboratuvarı Dairesi 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
109 I. Derece Kıdemli Matbaacı Tanıtma Dairesi 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
110 I. Derece Teknisyen (Film Operatörü) Gençlik Dairesi 27 Ocak, 2019 Geçici Kesin
111 II. Derece Müdür Muavini Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
112 III. Derece Çalışma Bölge Amiri Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
113 III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
114 I. Derece Kıdemli Teknik Müfettişi Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
115 I. Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
116 I. Derece Kıdemli Çalışma Memuru Çalışma Dairesi 20 Ocak, 2019 Geçici Kesin
117 II. Derece Elektrikçi Merkezi Cezaevi 18 Ocak, 2019 Geçici Kesin
118 III. Derece Şube Amiri Gümrük ve Rüsumat Dairesi 18 Ocak, 2019 Geçici Kesin
119 III. Derece Müfettiş Yardımcısı Gümrük ve Rüsumat Dairesi 18 Ocak, 2019 Geçici Kesin
120 II. Derece Müfettiş (Müdür Muavini) Gümrük ve Rüsumat Dairesi 17 Ocak, 2019 Geçici Kesin
121 II. Derece Müdür Muavini (İdari) Gümrük ve Rüsumat Dairesi 17 Ocak, 2019 Geçici Kesin
122 II. Derece Başmukayyit Yardımcısı Mahkemeler 15 Ocak, 2019 Geçici Kesin
123 III. Derece Kütüphane Amiri Mahkemeler 15 Ocak, 2019 Geçici Kesin
124 I. Derece Bilgisayar Uzmanı Mahkemeler 15 Ocak, 2019 Geçici Kesin
125 II. Derece Mühendis Sanayi Dairesi 13 Ocak, 2019 Geçici Kesin
126 III. Derece Proje Geliştirme Şube Amiri Sanayi Dairesi 13 Ocak, 2019 Geçici Kesin
127 III. Derece Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetleme Şube Amiri Sanayi Dairesi 13 Ocak, 2019 Geçici Kesin
128 II. Derece Teknisyen Sanayi Dairesi 13 Ocak, 2019 Geçici Kesin
129 I. Derece Genel Sekreter Hukuk Dairesi 12 Ocak, 2019 Geçici Kesin
130 III. Derece Savcılık (Memuru) Amiri Hukuk Dairesi 12 Ocak, 2019 Geçici Kesin
131 I. Derece Stenograf Hukuk Dairesi 12 Ocak, 2019 Geçici Kesin