KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

YABANCI DİL SINAVI

 

 (Kamu Hizmetine ilk kez atanma ve yükselme yeri kadroları için)

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca  yılda bir kez Komisyonumuzca uygun görülecek tarihte Yabancı Dil seviyesini tespit için yapılması öngörülen Yabancı Dil (İngilizce) sınavının    26 Nisan, 2008 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup 3 – 28 Mart, 2008 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) dilekçe kabul edilecektir.

Yabancı Dil Bilgisi gerek ilk atama, gerekse yükselme yeri kadroları için müracaatçı adayların değerlendirilmesinde dikkate alınacağından (ilk atanma yeri kadroları için %30, yükselme yeri kadroları için %10 - %15 ağırlık) bu sınava isteyen herkes (Kamu Görevlisi ve Kamu Görevlisi olmayanlar) katılabilecek ve sınav sonunda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yabancı Dil bildiğine dair uluslararası geçerliliğe sahip bir belge sunanlar ile eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen  İngilizce Yeterlik Sınavında “A” düzeyinde alınan belge sunanlar ve anadili İngilizce olan bir ülkede eğitim yaptığını belgeleyenler bu Tüzük kuralları çerçevesinde öngörülen düzeyde yabancı dil bilmiş  kabul edileceklerdir.

    Müracaat edecekler :

a)    Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerinden yatıracakları 11.00 YTL (Onbir  Yeni Türk Lirası) sınav harcı karşılığında alacakları  makbuz (F11).

b)    KKTC Kimlik Kartı fotokopisi.

c)     Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden veya web sayfamızdan  temin edecekleri Formu (Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı Formu) doldurup müracaat edeceklerdir.

İngilizce sınavı Cambridge (First Certificate of English) düzeyinde yapılacak ve sonuçlar 15 gün içerisinde basın ve yayın kurumlarında ve web sayfamızda duyurulacaktır.  Başarılı  olanlara  sertifika verilecektir.