KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

YABANCI DİL SINAVI

 

 

(Kamu Hizmetine ilk kez atanma ve yükselme yeri kadroları için)

Bazı Mevkiler için müracaat edecek adaylardan yabancı dil bildiğinin geçerli belge ile ispatlanması gerektiği yanı sıra, ilk atama ve yükselme yeri kadroları için sözlü yarışma sınavlarına katılan adayların başarı durumlarının tespitinde dikkate alınan hususlardan birisi de Yabancı Dil bilgileridir.

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca  yılda bir kez Komisyonumuzca uygun görülecek tarihte Yabancı Dil seviyesini tespit için yapılması öngörülen Yabancı Dil (İngilizce) sınavının    25 Nisan, 2009 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup 30 Mart – 14 Nisan, 2009 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) dilekçe kabul edilecektir. Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Formu) temin edilebilir.

Yabancı Dil Bilgisi gerek ilk atama, gerekse yükselme yeri kadroları için dikkate alınacağından, Yabancı Dil Sınavına isteyen herkes (kamu görevlileri ve kamuda çalışmayanlar) katılabilecektir. Bu sınavlarda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yabancı Dil bildiğine dair uluslararası geçerliliğe sahip bir belge sunanlar ile eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen  İngilizce Yeterlik Sınavında “A” düzeyinde alınan belge sunanlar ve anadili İngilizce olan bir ülkede eğitim yaptığını belgeleyenler bu Tüzük kuralları çerçevesinde öngörülen düzeyde yabancı dil bilmiş  kabul edileceklerdir.

     Müracaat edecekler :

a)     Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerinden yatıracakları 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) sınav harcı karşılığında alacakları  makbuz (F11).

b)     KKTC Kimlik Kartı fotokopisi.

c)      Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden veya web sayfamızdan  temin edecekleri Formu (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı Formu) doldurup müracaat edeceklerdir.

                 

Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki günlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak herhangi bir sınava çağrı yapılmayacaktır.


      İngilizce sınavı Cambridge (First Certificate of English) düzeyinde yapılacak ve sonuçlar 15 gün içerisinde basın ve yayın kurumlarında ve web sayfamızda duyurulacaktır.
  Başarılı  olanlara  sertifika verilecektir.

Exam Subjects:

-          Reading Comprehension

-          Cloze Test

-          Error Correction

-          Vocabulary

-          Sentence Transformation