Yayın: 25 Ocak, 2012 - 12:35
MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
III. DERECE MALİYE BAŞ MÜFETTİŞİ 
(Üç iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 035172 38 12 76
2 00001 130141 36 14 72