Yayın  - 23/08/2009  - 21:40
ÇOCUK GELİŞİM ÖĞRETMENİ
(Beş Günlük İtiraz Süresi Sonrasında Kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

I. OTURUM II OTURUM
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan
1 73005 140906 58 22 290 36 24 360 650
2 73006 225870 59 21 295 32 28 320 615
3 73000 213490 50 30 250 36 24 360 610
4 73004 208498 43 37 215 38 22 380 595
5 73002 222738 50 30 250 34 26 340 590
6 73001 206015 49 27 245 34 26 340 585
7 73003 203502 44 36 220 34 26 340 560
8 73008 138272 47 33 235 27 33 270 505