Yayın  - 23/08/2009  - 23:55
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENİ
(Beş Günlük İtiraz Süresi Sonrasında Kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

I. OTURUM II. OTURUM
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan
1 66000 213109 60 20 300 36 24 360 660