KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Genel Ortaöğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi  kadrolarında  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti  aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan       19 Şubat – 14 Mart, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

 

KADRO ADI       :EĞİTİM-ÖĞRETİM UZMANI

Hizmet Sınıfı        :Eğitim Hizmetleri Sınıfı   

Derecesi             :I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                 :Barem 15 – 16 + Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 114.(2) maddesinde öngörülen fark

Münhal Sayısı      :3

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Okul içi ve okullar arası etkinlikleri koordine eder ;

(2)Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve benzeri görevleri koordine eder;

(3)Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler ortaya koyar;

(4)Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder.

(5)Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya yüksek okul bitirmiş olup eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)Genel Ortaöğretim veya Mesleki  Teknik Öğretim kurumları kadrolarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki  yıl okul idareciliği yapmış olmak,

(3)İyi derece İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek, (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınvaında “A” derecesi kıstas olarak alınır.)

(4)Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri ile temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

İKÖĞRETİM DAİRESİ

 

KADRO ADI          :EĞİTİM-ÖĞRETİM UZMANI

Hizmet Sınıfı          :Eğitim Hizmetleri Sınıfı   

Derecesi               :I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş                    :Barem 15 – 16

Münhal Sayısı         :2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Okul içi ve okullar arası etkinlikleri koordine eder;

(2)Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve benzeri görevleri koordine eder;

(3)Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler ortaya koyar;

(4)Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder;

(5)Daire Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer Görevleri yerine getirir;

(6)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun konularda  Üniversite, Akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş olup eğitim alanında ehliyet  kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2)İlköğretim kadrolarında en az 10 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak;

(3)Eğitim, konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır;

(4)İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (Eğitim işleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınavında “A” derecesi   kıstas olarak alınır)

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.