KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO: 9/2009

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç  6 Ocak, 2010 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Anılan mevkie müracaat edecek adayların Gelir ve Vergi Dairesine 20 TL (Türk Lirası) sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

Akaryakıtın tahlil ve denetim alanında beş yıl çalışmış olup da bu mevkiye müracaat edecek adaylardan Üst Düzey Yeterlik sınavını geçme koşulu aranmaktadır.

Yazılı yarışma sınavı 13 Ocak, 2010 Çarşamba günü sabah saat 09:30’da Mahkemeler Karşısı Posta Merkez Binası Salonu’nda   yapılacaktır. Sınava çağrı bilgileri daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

Sınav Konuları:

-         Türkçe

-         Anayasa

-         Kamu Görevlileri Yasası

-         Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası

-         Akaryakıtla İlgili Akademik Bilgi

-         Genel Kültür

-         Bilgisayar (Word, Excel ve İnternet)

-         İngilizce (Intermediate Level)

   

KADRO ADI

: AKARYAKIT, LPG VE DOĞAL GAZ ŞUBE

  AMİRİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17 B

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   Bakanliğin gözetiminde, akaryakıt LPG ve doğal gaz ile ilgili yasalarda belirlenen görev ve hedefler doğrultusunda şubenin kuruluş çalışmalarını ve faaliyetlerini yürütür.;

(2)   Şube faaliyetlerinin, Yasa ve Tüzüklere uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar, programlarla raporları hazırlar.  Bu konularda uygulanacak projelerin yürütülmesinden sorumlu olur;

(3)   Şubede çalışan personeli yönetir, yönlendirir ve motive eder;

(4)   Yıllık plan ve programlarla gerekli projelerin hazırlanmasını ve rutin görevlerin zamanında yapılmasını sağlar;

(5)   Denetim ve denetim araçlarının modernizasyonu ve ihtiyaçlarını tespit ve temini konularında teknik, idari, sosyal ve hukuki yönleri hakkında Bakana rapor sunar ve önerilerde bulunur; ve

(6)   Görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Bir üniversitenin Petrol, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak;

(2)   Genel Hizmetler Sınıflarının veya Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıflarının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak veya akaryakıtın tahlil ve denetim alanında beş yıl çalışmış olmak;

(3)   Ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)   Enerji İşleri ile Görevli Bakanlıkta, akaryakıtla ilgili alanda beş yıl çalışmış olmak, bilgisayar kullanımına vakıf  olmak ve İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.