KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Telekomünikasyon Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Şubat – 29 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI         :

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

Hizmet Sınıfı        :

Plânlama Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                  :

Barem 16

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tanımı ve kütük yapıları belirlenmiş programların giriş çıkış bilgisi ve ayrıntılı algoritmalarını belirler;

(2)İlgili programları yapar ve sınar, programların değişik koşullar altında işletimini yapar;

(3)Akış diyagramlarını hazırlar;

(4)Yazılan programların kullanıcı kılavuzunu hazırlar ve kullanıcılarını eğitir;

(5)Mevcut programlarda gerek görülen değişiklik ve ekleri yapar ve geliştirilmelerine katkıda bulunur;

(6)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1)Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayarla ilgili bir Fakülte veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

(2)(A) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    (B)Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olomak;

    (C) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)Bilgisayar programlama dillerinden en az birini bilmek;

(4)İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI         :

Odacı/Şoför

Hizmet Sınıfı        :

Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

I (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 8-9-10-11

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Müdüriyetin saptayacağı saatlerde Daireyi ve iş yerini açar ve kapar;

(2)Daireleri, iş yerlerini ve cihaz odalarını temiz tutar ve düzenli bulundurur;

(3)Mektup, posta, evrak v.s. götürüp, getirir;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur; ve

(6)Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü çalışır.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ortaokul veya dengi bir okul bitirmiş olmak;

(2)(A)Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B)Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya sözleşmeli personel olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

    (C)Atandığınız derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.