KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 7 Kasım – 28 Kasım, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

III. Derece Ambar Memuru kadrosu ise değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 73(2)(A) maddesinin şart bendi uyarınca münhal ilan edilmiştir.

KADRO ADI

: MEHKEME MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Mukayyitlik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15 (57/2007)

Münhal Sayısı

: 10

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa (9), Girne (1)

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevlendirildiği Mahkeme kayıt kaleminde kayıt işlemlerini yapar.

(2) Herhangi bir yasa, Mahkeme Tüzüğü ve diğer mevzuat ile saptanan görevleri yapmada Mukayyide yardımcı olur.

(3) Amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak

(2) Mahkeme Kayıt Kaleminde bir alt derecede an az 3 yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

 

*****

KADRO ADI

: MEHKEME MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Mukayyitlik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13

Münhal Sayısı

: 11

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa (7), Girne (3), Güzelyurt (1)

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevlendirildiği Mahkeme kayıt kaleminde kayıt işlemlerini yapar.

(2) Herhangi bir yasa, Mahkeme Tüzüğü ve diğer mevzuat ile saptanan görevleri yapmada Mukayyide yardımcı olur.

(3) Amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak

(2) Mahkeme Kayıt Kaleminde bir alt derecede an az 3 yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: MEHKEME MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Mukayyitlik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 10 – 11

Münhal Sayısı

: 2

Muhtemel Münhal Yeri

: Gazi Mağusa, Güzelyurt

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevlendirildiği Mahkeme kayıt kaleminde kayıt işlemlerini yapar.

(2) Herhangi bir Yasa, Mahkeme Tüzüğü ve diğer mevzuat ile saptanan görevleri yapmada Mukayyide yardımcı olur.

(3) Amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak

(2) Mahkeme Kayıt Kaleminde bir alt derecede an az 3 yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: TEBLİĞ VE İCRA MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Tebliğ ve İcra Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13 – 14 – 15 (57/2007)

Münhal Sayısı

: 7

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa (4), Girne (2), Güzelyurt (1)

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Mahkeme Tüzüğü gereğince Mahkeme evrakını tebliğ eder.

(2) Hukuk davalarında çıkarılan müzakereleri icra eder.

(3) Kitabet işlerinde yardımcı olur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak

(2) Sağlam bünyeli, iyi karakterli ve itimada şayan olmak

(3) Bir alt derecede an az 3 yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: TEBLİĞ VE İCRA MEMURU

Hizmet Sınıfı

: Tebliğ ve İcra Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

: 3

Muhtemel Münhal Yeri

: Gazi Mağusa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Mahkeme Tüzüğü gereğince Mahkeme evrakını tebliğ eder.

(2) Hukuk davalarında çıkarılan müzakereleri icra eder.

(3) Kitabet işlerinde yardımcı olur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak

(2) Sağlam bünyeli, iyi karakterli ve itimada şayan olmak

(3) Bir alt derecede an az 3 yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

: MAHKEME STENOGRAFI

Hizmet Sınıfı

: Steno – Daktilo Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14 – 15

Münhal Sayısı

: 7

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa (2), Gazi Mağusa (4), Girne

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

      Mahkeme oturumlarında yapılan konuşmalar ile verilen şahadetlerin ve yargıç adalarında dikte edilenleri veya özet olarak stenografi notlarıyla tutanağa çevirir ve bu notlardan süratle temiz daktilo yapar ve verilecek diğer  uygun görevleri yapar.  

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu veya ilgili konularda herhangi bir meslek okulunu bitirmiş olmak ve Steno – Daktilo Hizmetleri Sınıfında II. Derecede Mahkeme Stenografı veya Yüksek Mahkemede Sekreter olarak 3 yıl başarılı hizmet sahibi olmak.

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(3) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

 

*****

KADRO ADI

: TEKNİSEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Yüksek Mahkeme kararlarının basım ve çoğaltım işini yapar; basılan ve çoğaltılan kararların toplatılması ve birleştirilmesini sağlar.

(2) Basım ve çoğaltım makinelerinin günlük ve genel bakımını yapar.

(3) Amirlerinin vereceği diğer uygun görevleri yerine getirir.

(4) Görevlerinin ifasında amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Teknik bir Orta Öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup sınav sonucu teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

(2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(3)  Bir alt derecede 3 yıl çalışmış olmak.

 

****

KADRO ADI

MÜNHAL SAYISI

MUHTEMEL MÜNHAL YERİ

III. Derece Ambar Memuru

5

Lefkoşa(3), Girne, Güzelyurt