KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adetleri aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 4 Kasım – 29 Kasım, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

   

KADRO ADI

: ÖĞRETMEN HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve programlara göre düzenli bir biçimde yürütülmesinin sağlanmasında ve denetlenmesinde Başöğretmene yardımcı olur;

(2) Başöğretmenin yönerisi altında, onun tarafından, verilen görev ve işleri  yapar;

(3) Bilimsel araştırma ve yayınlarda öğretmen ve öğrencilere fikir verip rehberlik eder;

(4) Okuldaki kuramsal ve  uygulamalı eğitim ile ilgili işlemler hakkında Başöğretmene rapor verir;

(5) Öğrencilerin gideceği uygulama alanlarını önceden ziyaret eder; çevre koşullarını eğitimin amacına uygun bir şekilde düzenler;

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1) Fakültelerin ilgili bölümlerini veya bu konularda eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4) Hemşire ve  Ebe Okulu'nda öğretmenlik görevinde bulunmak avantaj sayılır

   

*****

   

KADRO ADI

: ÖĞRETMEN HEMŞİRE

Hizmet Sınıfı

: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

: 1

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kendisine ayrılan konuları, öğretim programlarına uygun olarak  işler; hastane uygulamalarını, hazırlanan program çerçevesinde yürütür veya yürütülmesini sağlar.

(2) Kuramsal ve uygulamalı öğretim için gerekli kitap, not ve diğer araç-gereci hazırlar veya hazırlanmış olanları kullanır;

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1) Fakültelerin ilgili bölümlerini veya bu konularda eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

(4) Hemşire ve  Ebe Okulu'nda öğretmenlik görevinde bulunmak avantaj sayılır