KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 15 Ekim – 3 Kasım, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Yazılı yarışma sınavı 12 Kasım, 2008 Çarşamba günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati müracaatların bitiş tarihinden sonraki gün web sayfamızdan duyurulacaktır.

KADRO ADI

: GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18B

Münhal Sayısı

:1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak çalışmak;

(2)   Servise kabul edilen  hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek;

(3)   Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak;

(4)   Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane Başhekimine bilgi vermek;

(5)   Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak;

(6)   Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek;

(7)   Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak;

(8)   Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli çalışmasından sorumlu olmak;

(9)   Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak;

(10)    Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve

(11)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Tabip ünvanı taşımak;

(2)   Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3)   Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4)   Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II.Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl   çalışmış olmak;

(5)   Yabancı bir dil bilmek;

(6)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

******

KADRO ADI

: KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSİ KLİNİK ŞEFİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 18B

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)   İdari bakımdan görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak çalışmak;

(2)   Servise kabul edilen  hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, günlük ve haftalık hasta vizitlerini düzenlemek;

(3)   Yarı süre asistanlık yapanların uzmanlık eğitimi almalarını sağlamak;

(4)   Servisinde ve polikliniğindeki kayda değer tıbbi vakalar hakkında Hastane Başhekimine bilgi vermek;

(5)   Servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle yapılacak çağrıya icabet ederek, gerekli müdahaleyi yapmak;

(6)   Konsültasyon için diğer servisler tarafından yapılacak başvurulara katılarak, görüş ve önerilerini bildirmek;

(7)   Hasta müşahade dosyalarını eksiksiz tamamlatmak ve her ay sonu servis ile ilgili istatistiki bilgileri düzenli şekilde Hastane Başhekimine sunmak;

(8)   Servisindeki mevcut tıbbi alet ve aygıtların eksiksiz olmasından ve düzenli çalışmasından sorumlu olmak;

(9)   Servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak;

(10)    Servisinde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak; ve

(11)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Tabip ünvanı taşımak;

(2) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4) Tabiplik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde Uzman Hekim olarak en az 10 yıl   çalışmış olmak, 

(5) Yabancı bir dil bilmek;

(6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

Sınav Konuları:

-          Klinik Bilimleri

-          Uzmanlık Alanı

      -     Yabancı Dil (İngilizce)