KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Sivil Havacılık Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 4 Şubat – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI         :

TEKNİSYEN (MAKİNA)

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Sivil Havacılık hizmetlerinde kullanılan tüm mekanik cihazların, sistemlerin, araç ve gereçlerin bakım ve onarım işlerini yapar ve yürütür;

(2)Talimatlar doğrultusunda iş düzenlemesi yapar ve verilen işleri sonuçlandırıp yapılan  işler hakkında amirlerine rapor verir;

(3)Normal mesai, vardiya veya rotasyo usulü ile çalışır;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine  getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir teknik orta öğretim kurumunun makine ve/veya  tesisat bölümünü bitirmiş  olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2)Sivil Havacılık Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının IV’üncü derecesinde

    Teknisyen(Makine) olarak en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.