KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Spor Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 23 Eylül – 24 Ekim, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Anılan mevki değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 73(2)(A) maddesinin şart bendi uyarınca münhal ilan edilmiştir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

I. DERECE MALİYE MEMURU

1