KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 23 Eylül – 24 Ekim, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: İNŞAAT MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 4

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Şubelerde görev yapar; bölgesindeki inşaat mühendisliği projelerinin tasarımından, kritiğinden ve çizdirilmesinden, keşif ve şartname düzenlenmesinden; inşaatların tatbikatından kontrolünden ve ödeme  raporlarının düzenlenmesinden sorumludur;

(2) Şube Amirinin vereceği görevi yapar ve yapılmasını sağlar :

(3) Şube Amirine karşı sorumlu olup idaresindeki memur ve işçiler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlar, onları denetler;

(4) Şube Amirinin bulunmadığı zamanlarda Şube Amirine veya gerektiğinde Müdür Muavinine vekalet eder; ve

(5) Amirleri tarafından kendisine verilecek mesleği ile ilgili herhangi bir görevi yapar.

II. Aranan Nitelikler:

(1) İnşaat Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek okuldan mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış olmak;

Ancak, 3 yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj sayılır.