KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Personel Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 3 Eylül – 26 Eylül, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: KIDEMLİ İDARE MEMURU

Hizmet Sınıfı

: İdari Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15-16

Münhal Sayısı

: 8

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Görevlendirildiği bakanlık veya dairede örgütün idari ve personel işlerinden sorumlu olur ve örgütün tüm idari ve personel fonksiyonlarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenleyip yürütür;

(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

II. Aranan Nitelikler:

(1) İdari  Hizmetler  Sınıfında  II.  Derece İdare  Memuru  olarak en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin  bulunmaması  halinde  en az  bir  yıl  çalışmış  olma  koşulu aranır.

(2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantaj  sayılır;  

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.