KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adetleri aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 29 Ağustos – 19 Eylül, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: BAŞ MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Tüm ülkeyi kapsayacak biçimde ve/veya bölgesel ve kentsel plân, proje ve programların hazırlanmasında katkıda bulunur, mimari plân ve projelerin yapımı ve uygulanmasını sağlar ve denetler;

(2) İmar Kontrol işlerinin sürekli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar;

(3) Plânların uygulanması konusunda ilgili tüm kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar;

(4) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “Mimar” olarak mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: BAŞ MÜHENDİS

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İmar kontrolü ile ilgili inşaat mühendisliği hizmetlerini yapar, yürütür ve denetler;

(2) İnşaatlara ilişkin her türlü inşaat mühendisliği hesapları ile ihale dosyalarını hazırlar, şantiye kontrol işlerini yapar, yürütür ve denetler;

(3) İmar projeleri ile ilgili inşaat mühendisliği hizmetlerini yapar, yürütür ve denetler;

(4) Plânların uygulanması konusunda ilgili bütün kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar;

(5) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “İnşaat Mühendisi” olarak mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: I. SINIF MİMAR

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

: 4

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Mimari projeler yapar, yaptırır ve mimari projeleri ve uygulamasını denetler;

(2)İmar plânlarının hazırlanmasında gerekli araştırmaları yapar, plânların hazırlanmasına katılır;

(3) İmar kontrol çalışmalarını yapar ve denetler;;

(4) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “Mimar” olarak mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: I. SINIF ŞEHİRCİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

: 3

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Tüm şehircilik ve imar kontrolü konularında gerekli görevi yapar, ülkenin şehir, kasaba ve köyleri için gerekli imar projelerini düzenler, bunlar için gerekli araştırmayı yapar, imar plânlarının uygulanmasında gerekli kontrol işlerini yürütür;

(2) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Mühendislik ve Mimarlık diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumundan “Şehirci” olarak mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: KIDEMLİ BAŞ TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

: 2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tayin edildiği şubede projelerin çizim veya uygulamasını organize eder;

(2)Projelerin hazırlanması için gerekli etütleri yapar;

(3)Keşif ve şartname hazırlar;

(4)Arazi takeometrik plânlarının çıkartılması için gerekli ölçü, çizim çalışmalarını yapar;

(5)Hazırlanan ihale dosyalarının sonuçlandırılmak üzere ilgili dairelere sevkini sağlar;

(6)Mukavelelerin hazırlanmasına yardımcı olur;

(7)İdaresindeki teknisyen ve/veya usta ve işçilerin yönlendirme ve yönetiminden sorumludur

(8)Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar

(9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(10)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: BAŞ TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12-13

Münhal Sayısı

: 5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Tayin edildiği şubede projelerin çizim veya uygulamasını organize eder;

(2)Projelerin hazırlanması için gerekli etütleri yapar; keşif ve şartname hazırlar;

(3)Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(4)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

: I. SINIF TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

: 6

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Mimari ve imar plânları ile ilgili araştırma, çizim ve ölçme işlemleri yapar ve yapılmasını organize eder;

(2) Metraj ve keşif hazırlar;

(4) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda şubelerde görev yapar;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir Teknik Orta Öğretim Kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır.

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

 

KADRO ADI

MÜNHAL EDEDİ

III. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

1

 

 

*****

 

KADRO ADI

MÜNHAL EDEDİ

I. DERECE HAFİF ARAÇ OPERATÖRÜ

2