KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adetleri aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 18 Ağustos – 5 Eylül, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

: I. SINIF TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

: 1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sanatsal etkinliklerde her türlü dekorasyon  ve  ışıklandırmayı yapar;

(2) Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarındaki  teknik araç-gereçlerin bakım ve onarımını yapar;

(3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer  görevleri yerine getirir; ve

(4) Görevlerinin  yerine  getirilmesinden  amirlerine  karşı  sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri  yerine  getirebilecek teknik ve mesleki yeteneği kanıtlamış olmak;.

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak

      Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması  halinde en az  bir  yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

 

KADRO ADI

MÜNHAL EDEDİ

III. DERECE SAHNE TEKNİSYENİ

1