KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

   

Su İşleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 14 Ağustos  – 29 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: BAŞ MÜHENDİS (ELEKTRİK)

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Güzelyurt

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairenin   görev alanına giren işlerin,  en iyi ve  randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlar;

(2)Yıllık iş programlarının hazırlanmasında  Baş  Mühendisliği ile ilgili konularda çalışmalar yapar;

(3)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Elektrik Mühendisliği diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

   Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olma koşulu aranır.

(3)İlk uygulamada aranan niteliklere sahip personel bulunmaması halinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri sınıfının III'’üncü Derecesinde en az altı yıl çalışmış olmak

(4)Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır   ;

(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

   

*****

   

KADRO ADI

: I. SINIF ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Hizmet Sınıfı

: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13-14-15

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa

   

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Görevlendirildiği  Şubede,  Şube  Amiri tarafından  verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir;

(2)Kendisine bağlı personelin genel yönlendirme ve yönetiminden sorumlu olur;

(3)İş yerinde işlerin iyi ve randımanlı şekilde yürütülmesi için her türlü önlemi alır; ve

(4)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

   

II. Aranan Nitelikler:

(1)Elektrik Mühendisliği diploması veren bir Fakülte veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak,  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl  çalışmış olma koşulu aranır.

(3)Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır   ;

(4)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.