KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Tanıtma Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 30 Temmuz – 22 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

III. Derece Matbaacı kadrosu hizmet şeması aşağıda belirtilmektedir.    

II. Derece Matbaacı kadrosu ise değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 73(2)(A) maddesinin şart bendi uyarınca münhal ilan edilmiştir.

KADRO ADI

: MATBAACI

Hizmet Sınıfı

: Matbaacılık Hizmetleri  Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11-12

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Dairede yapılacak her türlü baskı,  dizgi, pikaj ve montaj gibi işleri yürütür ;

(2)Konusu ile ilgili amirleri tarafından verilecek mevkiine  uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(3)Görevlerinin  yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Bir Orta Öğretim Kurumunu veya ilgili konularda herhangi bir meslek okulunu bitirmiş olmak;

(2)(A)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir  yıl çalışmış olma koşulu aranır; veya

(B)İlk uygulamada, Tanıtma Biriminde Görevli veya Sözleşmeli veya Geçici olarak en az bir yıl çalışmış olmak ;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

                                             *****

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

II. DERECE MATBAACI

1