KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 7/2009

Devlet Laboratuarı Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 25 Eylül, 2009 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Bu mevki 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve  1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: KİMYAGER

Hizmet Sınıfı

: Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 13 – 1 4 – 15

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Müdür tarafından görevlendirileceği şubede bu Yasa ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen analizleri yapar, analiz raporlarını hazırlar;

(2) Laboratuvar teknisyenlerinin eğitiminde şube amirine yardımcı olur;

(3) Gerektiğinde mahkemelerde bilirkişi olarak tanıklık yapar;

(4) Verilecek diğer uygun görevleri yapar; ve

(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Tanınmış bir üniversitenin veya dengi yüksek öğretim kurumunun Kimya, Kimya Mühendisliği veya Eczacılık bölümünden mezun olmak;

(2) Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfının III'üncü derecesinde en az üç yıl başarılı çalışmış olmak;

     Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek.