Yayın: 15.09.2010 13:30

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

GENELGE NO : 7/2010

Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan 4 adet. I. Derece Eğitim - Öğretim Uzmanı için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 28 Eylül, 2010 Salı günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Belirtilen tarihten geç gönderilen dilekçeler işleme konmayacaktır.

Sınav Ücreti 21 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.

Aranan niteliklere sahip olan adaylar bu mevkiin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

-    Türkçe-Metin Kavrama ve Sözcük Bilgisi;

-    Değiştirilmiş Şekliyle 50/1989 sayılı Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası;

-    Değiştirilmiş Şekliyle 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası;

-    Daire Tüzükleri;

-    Değiştirilmiş Şekliyle 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası;

-    Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası;

-    Genel Kültür-Güncel Konular ile Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Coğrafyası;

-    Yabancı Dil İngilizce (EETME “A” Level);

Yukarıda belirtilen münhal kadro için sınav tarihi 30 Eylül, 2010 Perşembe günü olup sınav yeri ve saati müracaatların bitim tarihinden sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.

 

KADRO ADI

: EĞİTİM-ÖĞRETİM UZMANI

Hizmet Sınıfı

: Eğitim Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 15 – 16

Münhal Sayısı

: 4

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Okul içi ve okullar arası etkinlikleri koordine eder ;

(2) Milli günlerin kutlanmasında ve diğer anma günlerinde görev yapar ve benzeri görevleri koordine eder;

(3) Okullardan gelen istatistiki verileri toplar, yorumlar, rapor ve öneriler ortaya koyar;

(4) Okul idareciliği görevlerini Müdür adına koordine eder.

(5) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya yüksek okul bitirmiş olup eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak;

(2) Genel Ortaöğretim veya Mesleki  Teknik Öğretim kurumları kadrolarında en az on yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az iki  yıl okul idareciliği yapmış olmak,

(3) İyi derece İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek, (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınvaında “A” derecesi kıstas olarak alınır.

(4) Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri ile temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.