KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Meteoroloji Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan   21 Temmuz – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkiler 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: İSTİDLALCİ YARDIMCISI

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

: 3

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa-Ercan

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Meteorolojik kurallar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimtolojik fenalojik ve aerolojik gözlemler yapılmasını; bu gözlemlerin ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirilmesini; çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgilenmesini; çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgilerin kart, form ve haritalara işlenmesini; meteorolojik alet ve cihazların çalıştırılmasını; diyagramlarının değiştirilip değerlendirilmesini sağlar ve denetler ;

(2) Gerektiğinde, Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar;

(3) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak istasyonlar arası her türlü bilgi alışverişinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar; denetler ve haberleşme alanında görülen aksaklıkları ivedilikle amirlerinin ve ilgili personelin bilgisine getirir;

(4) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda hizmetin gerektirdiği alet, cihaz, araç ve gerecin bakım ve tamir faaliyetlerinin düzenli yapılmasını sağlar ve denetler;

(5) Görevli olduğu bölümde personeli çalışmalarının düzenliliğinden ve verimliliğinden amirlerine karşı sorumludur.

(6) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1 Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;

(2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(3) İngilizce bilmek;

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(5) İlk uygularda, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

 

******

KADRO ADI

:I. SINIF GÖZLEMCİ

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13

Münhal Sayısı

: 2

Muhtemel Münhal Yeri

: Lefkoşa-Ercan

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Meteorolojik kural ve talimatlar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimatolojik, fenolojik ve aereolojik gözlemler yapar, bu gözlemleri ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirir, haberleşme ve diğer yardımcı nitelikli meteorolojik görevleri yapar;

(2) Çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgileri kart haritalara işler;

(3) Meteorolojik alet ve cihazların verimli çalıştırılmasını sağlar;

(4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yürütür; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla meslek yeteneğini  kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;

(2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının          III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

(3) İngilizce bilmek ve daktilo kullanabilmek;

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV. Derece, III. Sınıf Gözlemci Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olanlar da bu

      kadroya başvurabilirler.

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

******

 

KADRO ADI

:II. SINIF GÖZLEMCİ

Hizmet Sınıfı

: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

: 7

Muhtemel Münhal Yeri

:Lefkoşa-Ercan(5), Girne(1), Gazimağusa(1)

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Meteorolojik kural ve talimatlar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimatolojik, fenolojik ve aereolojik gözlemler yapar, bu gözlemleri ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirir, haberleşme ve diğer yardımcı nitelikli meteorolojik görevleri yapar;

(2) Çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgileri kart haritalara işler;

(3) Meteorolojik alet ve cihazların verimli çalıştırılmasını sağlar;

(4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yürütür; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla meslek yeteneğini  kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;

(2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının          III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;

      Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.

(3) İngilizce bilmek ve daktilo kullanabilmek;

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV. Derece, III. Sınıf Gözlemci Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olanlar da bu

      kadroya başvurabilirler.

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

******

 

KADRO ADI

MÜNHAL ADEDİ

MÜNHAL YERİ

III. DERECE II. SINIF BİLGİ İŞLEM MEMURU

1

LEFKOŞA