KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

KKTC Cumhurbaşkanlığı  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Ocak – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

 

KADRO ADI         :

PROTOKOL MEMURU

Hizmet Sınıfı        :

İdari Hizmetler Sınıfı

Derecesi              :

II (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 12 – 13 – 14

Münhal Sayısı       :

1

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Cumhurbaşkanlığının verdiği yemek ve resepsiyonlarda protokol işlerinin yerine getirilmesinden; ayrıca Cumhurbaşkanlığı ile ilgili idari hizmetlerinin yürütülmesinden Protokol Sorumlusuna yardımcı olur:

(2)Amirleri tarafından verilen diğer uygun görevleri  yapar; ve

(3)Görevlerinin yerine getirilmesinde  amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Hukuk, İktisat, Siyasi Bilgiler, İdari İlimlerle ilgili bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmakveya bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu Görevlileri Yasası’nın 75’inci maddesi uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve kamu görevinde en az altı yıl çalışmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu  görevlisinin bulunmaması halinde  en  az bir yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3)İlgili mevzuatta öngörülen sınavları geçmiş olmak.

(4)İngilizce veya başka yabancı bir dil bilmek.