KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Ticaret Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan               14 Temmuz  – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

:MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi   Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atama ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Daire  görevlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur;

(2)Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet  eder;

(3)Müdürün  verdiği işleri,  verilen  yetki çerçevesinde yürütür;

(4)Müdür tarafından verilecek mevkiine  uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(5)Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)Uygun  konularda  bir üniversite,  akademi veya  yüksek okul bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup,  kamu  hizmetinde  en  az  on yıl çalışmış olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl veya yüksek öğrenim gerektiren Hizmet Sınıflarının 1’inci derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır..