KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 14 Temmuz  – 15 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

Konu mevkilerin muhtemel münhal yerleri, terfi alacakların halen görev yaptıkları yerler olarak belirlenmiştir.

KADRO ADI

:ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I(Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 12 – 13

Münhal Sayısı

: 2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)      İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden amirlerine karşı sorumlu olarak, sağlık servislerinde eczane, dispanser, sağlık merkezi veya gerektiğinde Genel Ecza Deposu'nda bir eczacının denetimi altında reçetelerle istenen ilaçların hazırlanmasına yardımcı olmak;

(2)      Doktor veya eczacı gözetiminde reçetedeki ilaçları hastaya vermek;

(3)      Kayıtları tutmak; ve

(4)      Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine
getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1)   Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

      (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

:ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

: 4

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Eczacı ile bir üst amirine karşı sorumlu olarak, sağlık servislerinde eczane, dispanser, sağlık merkezi veya gerektiğinde Genel Ecza Deposunda bir eczacının denetimi altında reçetelerle istenen ilaçların hazırlanmasına yardımcı olmak;

(2)  Doktor veya eczacı gözetiminde reçetedeki ilaçları hastaya vermek;

(3)  Kayıtları tutmak; ve

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine
getirmek.

 

II. Aranan Nitelikler:

(2)   Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

      (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

*****

KADRO ADI

:ECZACI KALFASI

Hizmet Sınıfı

: Yardımcı Ecza, Kimya ve Paramedikal Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: III (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 11 – 12

Münhal Sayısı

: 4

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)      İdari yönden Hastane Başhekimine, teknik yönden Eczacı ile amirlerine  karşı sorumlu olarak, sağlık servislerinde eczane, dispanser, sağlık merkezi veya gerektiğinde Genel Ecza Deposunda bir eczacının denetimi altında reçetelerle istenen ilaçları hazırlamak;

(2)      Doktor veya eczacı gözetiminde reçetedeki ilaçları hastaya vermek;

(3)      Kayıtları tutmak; ve

(4)      Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak veya lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

     (B) Yukarıdaki (A) bendinde  yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde  sürekli  personel  veya  işçi  veya  geçici  veya  sözleşmeli personel olarak en az  dört yıl çalışmış olmak;

(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.