KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Orman Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan               8 Temmuz  – 8 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi çerçevesinde doldurulacaktır.

KADRO ADI

: Kıdemli Mühendis Yardımcısı

Hizmet Sınıfı

: Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik                                Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 14-15

Münhal Sayısı

: 1

Muhtemel Münhal Yeri

: Alevkaya, Lefkoşa, Güzelyurt.

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Bir şube veya bölge şefliğinde görev yapar;

(2)Ormandaki tüm faaliyetlerde, arazide görev yapan personeli denetler;

(3)Ormanda yapılması gereken işler ve alınması gereken önlemler konusunda şube amirine veya bölge şefine önerilerde bulunur;

(4)Orman yangınlarının söndürülmesini bizzat gözetir;

(5)Kesilecek ağaçları saptar ve mühürler, her türlü faaliyetler için detaylı olarak kayıt tutar ve istatistikler hazırlar;

(6)Gerektiği hallerde bir şubede inkişaf planları, proje, etüt çalışmaları ile ilgili plan ve program hazırlamada şube amirine yardımcı olur;

(7)Şubeye ait tüm faaliyetlerde şube amirinin vereceği yönergeler çerçevesinde görev yapar;

(8)Gerektiğinde Kamu Görevlileri Yasasının 105’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;

(9)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(10)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur

II. Aranan Nitelikler:

(1)Ormancılıkla ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak;

(2)Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak, Üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;

(3)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

(4)İngilizce veya yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır;