KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Orman Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan               8 Temmuz  – 8 Ağustos, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

KADRO ADI

:MÜDÜR MUAVİNİ

Hizmet Sınıfı

: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi   Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Derecesi       

: II (İlk Atama ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17A

Münhal Sayısı

: 1

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Dairenin teknik ve idari işlerinin, verimli biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile Müdüre yardımcı olur ve Şubeler arası koordinasyonu sağlar;

(2) Daire müdürünün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder;

(3) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir üniversitenin orman Fakültesinden  veya ormancılıkla ilgili konuları kapsayan bir üniversiteden mezun olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl veya Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı’nın I. Derecesinde an az beş yıl çalışmış olmak;

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.