KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  9 Haziran  – 27 Haziran, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

KADRO ADI

:SAĞLIK MERKEZİ SORUMLU HEKİMİ

Hizmet Sınıfı

: Tabiblik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B - 17 A

Münhal Sayısı

: 2

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sağlık merkezi ve polikliniklerinde ilk basamak hekimi olarak hastaların muayene ve tedavilerini ve küçük cerrahi müdahaleleri yapar; müdahaleli doğumları hastanede yapar veya yapılmasını sağlar ve halkı sağlık konusunda eğitir;

(2) Ana-Çocuk Sağlığı aile planlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini yürütür;

(3) Kendi bölgesinde adli tabiplik hizmetlerini yapar ve yerel yönetimlerle işbirliğinde bulunur;

(4) Birden fazla doktoru olan sağlık merkezi ve polikliniklerde görevlendirildiği takdirde, sağlık merkezi veya poliklinik sorumlu hekimi görevlerini yürütür;

(5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmet içi eğitimini ve denetimini yapar;

(6) Sağlık merkezinin istatistik hizmetlerini düzenler;

(7) Mesai saatleri dışında sağlık merkezinin olduğu yerde ikâmet eder;

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1)Tabip unvanı taşımak;

(2) Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine kayıtlı hekim olmak;

(3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır

(4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

*****

 

KADRO ADI

:PRATİSYEN HEKİM

Hizmet Sınıfı

: Tabiblik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: II (Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 17B – 17A

Münhal Sayısı

:5

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Sağlık Merkezi ve Polikliniklerde ilk basamak hekimi olarak hastaların muayene ve tedavilerini ve küçük cerrahi müdahaleleri yapar; müdahaleli doğumları hastanede yapar veya yapılmasını sağlar ve halkı sağlık konusunda eğitir.

(2) Ana-Çocuk sağlığı aile plânlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini yürütür;

(3) Kendi bölgesinde adli tabiblik hizmetlerini yapar;

(4) Sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olur;

(5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmetiçi eğitimini ve denetimini yapar;

(6) Sağlık merkezinin istatistik hizmetlerinin düzenlenmesini sağlar;

(7) Mesai saatleri dışında sağlık merkezinin olduğu yerde ikâmet eder;

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve

(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. Aranan Nitelikler:

(1) Tabip ünvanı taşımak;

(2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı pratisyen hekim olmak;

(3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

     Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir  yıl çalışmış olma koşulu aranır.

(4) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.