KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Ocak – 22 Şubat, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

Konu mevkii 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddelerinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası’nın 4.(1) maddesi  çerçevesinde doldurulacaktır.

 

 

KADRO ADI         :

TEKNİSYEN

Hizmet Sınıfı        :

Teknisyen Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

III (Yükselme Yeri)

Maaş                   :

Barem 11 – 12

Münhal Sayısı       :

2

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1)Milli  arşivde  yer  alan  kitapların  kütüphanecilik  tekniğine uygun olarak kayıtlarını ve tasnifini yapar, araştırmacıların hizmetine sunar;

(2) Dairenin her  türlü  faaliyeti  için  gerekli  tesisatları  kurar, bakımını yapar ve tamir eder

(3) Arşivlik malzemenin korunmasında  veya saklanmasında  kullanılacak kağıt veya metal klasör, kutu ve benzeri kaplamalar üzerine gerekli arşivleme "Kot"larını yazar, numaralar;

(4) Milli arşiv mikrofilm ve fotofilm çekim cihazlarını  hizmete uygun olarak çalıştırır;

(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  yerine getirir; ve

(6) Görevlerinin yerine getirilmesinde  amirlerine karşı sorumludur.

 

II. Aranan Nitelikler:

(1) Bir teknik ortaöğretim kurumundan mezun  olmak veya  Lise mezunu olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;

(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak;

    Ancak  üç  yıl  çalışmış  olma  koşulunu  haiz  uygun  nitelikte kamu  görevlisinin bulunmaması  halinde  en  az bir yıl  çalışmış  olma koşulu aranır.

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.